Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2017; 11(1): 93-100

Експериментальні роботи

Накопичення флуоридів рослинами виду Bidens tripartita L. на ендемічних територіях

О. О. Перепелиця, О. І. Сметанюк, К. П. Купчанко

Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”
вул. Театральна, 2, Чернівці 58001, Україна
e-mail: perepelutsya.olesia@gmail.com

Резюме

Досліджено вплив едафічних і географічних чинників на накопичення флуоридів рослинами виду Bidens tripartitа L. Для оцінки впливу географічних чинників на вміст Флуору в системі ґрунт–рослина досліджували вплив макрорельєфу – порівнянням вмісту флуоридів залежно від місця росту рослин у різних фізико-географічних областях Чернівеччини та мезорельєфу – способом порівняння вмісту флуоридів у рослинах, що ростуть на схилових і рівнинних, суходільних і заплавних екотопах. Встановлена здатність до концентрування флуоридів рослинами виду Bidens tripartitа L. за сприятливих умов зростання. Варіабельність вмісту флуо­ридів у рослинах виду B. tripartitа L. залежить від фізико-хімічних характеристик ґрунту і природно-кліматичних умов зростання рослин. Встановлено, що несприятливими чинниками для накопичення флуоридів рослинами B. tripartitа є висока поглинальна здатність ґрунтів. Доведено, що вміст флуоридів у рослинах рівнинних луків визначається водорозчинними та рухомими формами Флуору. Вміст флуо­ридів у надземній і підземній частині рослин, які зростали на заплавних луках, вищий, ніж у рослинах суходолів. Вплив місцезростання на вміст флуоридів у рослинах B. tripartitа пов’язаний із вмістом водорозчинних форм Флуору в ґрунті та підвищенням міграційної здатності (доступності) його рухомих форм за умов підвищеного зволоження.

Ключові слова: рослини Bidens tripartitа L., лучні біотопи, флуориди, накопичення, чинники

Повний текст: (PDF)