Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2017; 11(1): 101-108

Експериментальні роботи

Вміст загального нітрогену і важких металів у гаметофіті мохів та поверхневому шарі техногенного субстрату шахтних відвалів

Л. Карпінець1, О. Лобачевська2, В. Баранов1, С. Дяків1, С. Гнатуш1

1 Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна
e-mail: bio.lwiw@mail.ru
2 Інститут екології Карпат НАН України, вул. Стефаника, 11, Львів 79000, Україна

Резюме

Досліджено вплив бріоугрупованнь на хімічний склад техногенних субстратів породних відвалів. Установлено, що на шахтних відвалах вміст загального Нітрогену під мохоподібними перевищував його вміст у субстраті без рослин. Виявлено, що мікрокліматичні умови на території відвалів впливали на нагромадження Нітрогену: в умовах значної інтенсивності сонячної радіації та дефіциту вологи вміст біогенного елемента знижувався. Поселяючись на антропогенно трансформованих територіях, моховий покрив впливає на перебіг сукцесійних процесів і сприяє їхній ренатуралізації: позитивним чином впливає на збагачення поверхневого шару біогенними елементами, зокрема Нітрогеном, та, акумулюючи важкі метали, вилучає їх із біогеохімічного циклу, внаслідок чого зменшується токсичність субстрату. Нагромадження мохами полютантів у значних кількостях підтверджує їхню роль як інформативних індикаторів забруднення середовища.

Ключові слова: відвали вугільних шахт, мохи, загальний Нітроген, важкі метали

Повний текст: (PDF)