Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2017; 11(1): 109-116

Експериментальні роботи

Морфологічна структура суцвіть Gladiolus imbricatus L. та Iris sibirica L. (Iridaceae)

Х. І. Скрипець, А. В. Одінцова

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна
e-mail: xrustysja-skrypec@ukr.net

Резюме

Брактеозні суцвіття Gladiolus imbricatus та Iris sibirica характеризуються дворядним листкорозміщенням і різним ступенем морфологічної поліваріантності. Колосоподібне суцвіття Gladiolus imbricatus містить 8–14 квіток, які під час цвітіння обернуті в один бік. Суцвіття Gladiolus imbricatus виявляє інваріантність морфологічної будови і являє собою просту колосоподібну китицю з квітками, розміщеними на дуже коротких квітконіжках. Приквітки і профіли в суцвітті Gladiolus imbricatus зберігаються протягом усього ґенезу. Суцвіття Iris sibirica складається з 1–3 віялоподібних малоквіткових монохазіїв і характеризується значною морфологічною поліваріантністю за кількістю квіток, їхнім розміщенням і порядком зацвітання. Найчастіше виявлено п’ятиквіткові суцвіття з двох складних монохазіїв. Покривні листки монохазіїв в Iris sibirica опадають на початку цвітіння, а приквітки зберігаються до середини періоду дозрівання плодів. Усі листки у суцвіттях Iris sibirica, крім приквіток найнижчих квіток складних монохазіїв, мають будову профілів. У суцвіттях обидвох видів виявлено рудиментарні квітки, які свідчать про потенційно більші розміри вихідних суцвіть.

Ключові слова: колосоподібне суцвіття, віялоподібний монохазій, габітус суцвіття, морфологічна поліваріантність, рудименти квіток.

Повний текст: (PDF)