Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2017; 11(1): 117-134

Експериментальні роботи

Поширення видів роду Thymus L. (Lamiaceae) на території Чернівецької області (Україна)

В. О. Начичко1, В. І. Гончаренко1, В. В. Буджак2, А. І. Прокопів1

1 Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Черемшини, 44, Львів 79014, Україна
2 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
вул. Федьковича, 11, Чернівці 58022, Україна
e-mail: nachychko@gmail.com

Резюме

Вивчення поширення видів рослин із використанням методу сіткового картування є важливим джерелом інформації на сучасному етапі розвитку флористики, географії рослин і фітосозології. Перспективним є застосування цього методу під час картування поширення критичних для таксономії груп рослин, до яких належить рід Thymus L. (Lamiaceae Martinov). У представленій роботі з’ясовано, відображено на картах і проаналізовано деталі поширення п’яти видів роду Thymus, виявлених на території Чернівецької області. Для кожного виду наведено інформацію стосовно його поширення в межах основних природно-географічних регіонів області, перелік опрацьованих гербарних зразків, схематичну сіткову карту поширення та примітку. Більшість наведених локалітетів видів чебреців ґрунтуються на гербарних зборах минулого століття. Тому представлене дослідження має стати передумовою планування нових експедицій для підтвердження старих хорологічних даних і виявлення не відомих раніше місцезнаходжень видів у межах Чернівецької області.

Ключові слова: Thymus L., Чернівецька область, хорологія, сіткові карти, локалітет

Повний текст: (PDF)