Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2017; 11(1): 135-146

Експериментальні роботи

Екологічні особливості видів рослин на території залізниці міста Львова

З. І. Мамчур, М. В. Чуба, Ю. А. Драч

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів 79000, Україна
e-mail: marichkachuba@gmail.com

Резюме

На території залізниці у м. Львів виявлено 409 видів мохоподібних і судинних рослин, серед яких 6 % становлять природний компонент флори, а 94 % – синантропний. Екологічний аналіз дав змогу виявити широкий спектр гідро-, геліо-, термо- і трофоморф. За ценотичною приуроченістю серед бріофітів переважають евритопні (36,6 %), серед судинних – синантропанти (34,4 %). У бріофітному покриві за життєвою формою домінують килимова (41,5 %) й дернинна (39 %), а подушкова (12,2 %) дає можливість виживанню в екстремальних умовах залізничного полотна. Серед судинних рослин переважають трав’яні рослини (87,9 %), а серед життєвих форм за К. Раункієром домінують гемікриптофіти (41,7 %) і терофіти (30,9 %). Виявлено такі риси синантропної флори: переважання апофітної фракції (65 %), адвентивна фракція (35 %) виділена лише для судинних рослин, наявність значної кількості аколюкофітів й епекофітів. Найбільше видове різноманіття зафіксували у смугах уздовж колій, а також на ділянках недіючих залізниць. Виявлення і вчасне фіксування високоінвазійних видів підтверджує необхідність детальніших досліджень техногенно трансформованих екотопів.

Ключові слова: екологічні особливості, мохоподібні, судинні рослини, синан­тропна флора, залізниця, м. Львів

Повний текст: (PDF)