Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2017; 11(1): 161-168

Експериментальні роботи

Фени зелених жаб (Pelophylax) як індикатори забруднення водойм Прикарпаття, Розточчя, Малого та Західного Полісся

В. О. Стах1, І. С. Хамар1, О. С. Решетило1, Ю. М. Забитівський2

1 Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна
2 Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН
вул. Львівська, 11, смт Великий Любінь, Городоцький р-н, Львівська обл. 81555, Україна
e-mail: vasulunastax@gmail.com

Резюме

Представлено результати аналізу фенотипної мінливості земноводних групи зелені жаби (Pelophylax) у залежності від внутрішніх і зовнішніх факторів впливу. Для аналізу відібрано 345 особин трьох видів – жаби озерної, жаби ставкової та жаби їстівної з водойм різного антропогенного навантаження. Проаналізовано гідрохімічний склад води досліджуваних гідроекосистем і проведено класифікацію водойм за якістю води. Для дев’яти фенотипів встановлено залежність у прояві станів ознак від виду, віку та класу якості води. Усі аналізовані фени у своєму прояві мають значну залежність від умов середовища проживання земноводних. Встановлено, що прояв станів дорзомедіальної смуги, а також забарвлення стегна та гомілки залежать переважно від ступеня забруднення водойм. Зі збільшенням хімічного забруднення змінюється співвідношення альтернативних станів дорзомедіальної смуги та забарвлення стегна й гомілки. Зафіксовано не описані раніше прояви у забарвленні стегна та гомілки. Представники групи Pelophylax із найбільш забруднених водойм (Чолгині, Перекалки та Жовтанці) проявляли найбільшу мінливість аналізованих фенів.

Ключові слова: Pelophylax esculentus complex, поліморфізм, гідрохімія, дор­зомедіальна смуга, забарвлення стегна та гомілки

Повний текст: (PDF)