Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

До уваги авторів!

Етична та кваліфікаційна декларація

Ця декларація підготована на основі уніфікованого показника інформаційного ресурса – Uniform Resource Locator (URL), що містить підрозділи по семи основних рубриках:

1.    Публікація і авторство*:

 • повинні бути зазначені список цитованої літератури та фінансова підтримка (за наявності);
 • не допускається плагіат, а також фальсифікація даних;
 • забороняється друк однієї статті у більш як одному виданні.

*Правила прийняття статей. Письмовий дозвіл від власника авторських прав є необхідним для публікації текстy, таблиць або рисунків, що входили до складу раніше опублікованих робіт. Дозвіл має бути поданий разом із друкованою версією статті, опубліковані роботи, з яких використано матеріали, повинні бути включені у список цитованої літератури.

Авторські права. У разі прийняття статті до друку авторські права мають бути до редакції «Біологічних Студій», розташованої у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Забороняється публікувати прийняті до друку роботи у будь-якому іншому виданні. Якщо частина прийнятої до друку роботи з’явилась або з’явиться в іншому виданні, автори повинні обов’язково зазначити деталі включення цього матеріалу в коментарях, які слід додати до прийнятої до друку роботи. Подання статті одночасно у кілька видань забороняється. Опубліковані статті можуть бути повторно надруковані тільки у разі одержання авторами письмового дозволу від редакційної ради «Біологічних Студій». У прийнятій до друку статті автори зобов’язані вказати назву спонсоруючої виконання роботи організації, подяку всім фінансовим спонсорам або іншим особам, які брали участь у підготовці роботи до опублікування.

Конфлікт інтересів. Усі автори поданої до друку роботи мають обов’язково надати інформацію про існуючі або потенційні конфлікти інтересів, які можуть вплинути на процес розгляду статті.

Наукова некоректність. Наукова некоректність (підробка експериментальних даних, фальсифікація результатів, плагіат) або неетичне представлення даних не допускаються, і будь-який виняток із наведених правил має бути зазначений авторами і поданий до редакції разом із рукописом статті. Термін «наукова некоректність» включає в себе будь-які дії, в основі яких є цілеспрямоване маніпулювання  науковими записами, що правдиво не відображають одержані в експерименті результати, або некоректне трактування даних. У разі виявлення членами редакційної ради будь-яких ознак наукової некоректності авторів чи рецензентів у випадку як опублікованих, так і неопублікованих статей «Біологічні Студії» залишають за собою право звернутися до роботодавців авторів статті чи рецензентів  або до інших осіб для з’ясування причини ситуації, що склалася, або провести дізнання особисто. Члени редакційної ради зобов’язуються докласти всіх можливих зусиль, щоб досягти прийнятного вирішення проблеми.

2.    Обов’язки авторів*:

 • автори зобов’язані брати активну участь у процесі рецензування;
 • всі автори мають бути повноцінно задіяні у виконанні експериментальної роботи, за матеріалами якої подається стаття;
 • у процесі подання статті необхідно подати декларацію щодо автентичності й реального існування експериментальних даних, згідно з якими оформлена стаття;
 • усі автори зобов’язані представити розширені відповіді на запитання рецензентів і внести відповідні виправлення у текст рукопису.

*Відповідальність авторів:

 • всі автори зобов’язані прочитати і вивчити Інструкції для авторів;
 • автори зобов’язані надати інформацію щодо вкладу кожного з авторів у роботу над статтею;
 • автори зобов’язані надати інформацію щодо фінансування роботи над матеріалами, покладеними в основу статті;
 • автори зобов’язані надати інформацію щодо ймовірного конфлікту інтересів.

3.   Відповідальність рецензентів у ході роботи над поданими до друку статтями*:

 • оцінка рукопису має бути об’єктивною;
 • рецензенти не повинні мати жодних конфліктів інтересів стосовно поданої роботи, авторів та/або фінансуючої роботу сторони;
 • рецензенти мають вказати на наявність подібних опубліковані робіт, що не цитуються авторами поданої статті;
 • рецензування поданої статті є анонімним.

*Спілкування між рецензентами:

 • рецензенти зобов’язані оцінювати статтю об’єктивно;
 • критицизм щодо статті, який ґрунтується на особистих порахунках, є неприпустимий;
 • рецензенти зобов’язані подавати свій відгук щодо статті чітко, коректно, зі супровідними аргументами чи коментарями та посиланнями на відповідні літературні джерела (в разі необхідності), а також рецензія в жодному випадку не має бути ліберальною або образливою щодо авторів;
 • рецензенти повинні зазначити відсутність конфліктів інтересів щодо роботи та/або авторів;
 • рецензенти повинні відмовитися від рецензування статей, щодо яких вони мають певні конфлікти інтересів, які виникли в результаті співпраці чи інших стосунків із авторами статті, з організаціями чи установами, що фінансують чи мають інший стосунок до поданої роботи;
 • рецензенти мають враховувати конфіденційність матеріалів, переданих їм до розгляду, і не повинні розповсюджувати чи обговорювати їх серед колег;
 • якщо рецензент має потребу у консультації щодо статті з колегами, він зобов’язаний попередньо одержати дозвіл редакційної ради журналу.

Редакційна рада просить рецензентів враховувати такі етичні аспекти:

 • чи була стаття опублікована авторами раніше?
 • чи стаття містить фрагменти плагіату вже опублікованих робіт?
 • чи стаття виконана з урахуванням етичних норм і відповідно до існуючих правил?
 • чи існують натяки або докази того, що дані, представлені у статті, є фіктивними або підробленими/сфальсифікованими?
 • чи коректно та повноцінно автори представили конфлікти інтересів?

4.    Обов’язки редакторів:

 • редактори зберігають за собою повну відповідальність за прийняття чи відмову в опублікуванні поданої до розгляду статті;
 • редактори не повинні мати жодних конфліктів інтересів стосовно прийняття чи відмови в опублікуванні поданої роботи;
 • стаття може бути прийнята до друку тільки у разі її повної відповідності вимогам журналу;
 • всі помилки, які будуть знайдені у поданій роботі, будуть виправлені;
 • анонімність рецензування гарантується.

5.    Обов’язки авторів:

 • зазначення індивідуального вкладу кожного із авторів є обов’язковим;
 • список авторів може бути перевірений з метою уникнення несправжнього авторства (дивитись PLoS: http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.1000023#s4);
 • всі автори повинні підписати авторську декларацію і надіслати її разом зі статею;
 • всі автори (а не лише останній) зобов’язані брати участь у процесі розгляду статті;
 • порядок авторства має бути чітко зазначений;
 • повинні бути зазначені усі подробиці етичної відповідності й наявності дозволів щодо досліджень, проведених на людях;
 • якщо у роботі використовуються несертифіковані (подані до випробовування речовини) дані, вони повинні бути чітко зазначені, а їх використання аргументованим;
 • має бути зазначена відповідність використання у експериментах тварин.

6.    Дотримання принципів наукової етики в публікаціях*:

 • моніторинг/перевірку етичних норм прийнятої до розгляду роботи проведить редакційною радою журналу;
 • вимоги до подання статей наводяться нижче;
 • конфіденційність поданих робіт гарантується;
 • компрометуючі інтелектуальні чи етичні норми мають бути враховані та не стосуватися фінансових інтересів;
 • опублікування виправлень, роз’яснень, уточнень, вибачень допускається за необхідністю;
 • плагіат чи фальсифікація даних не допускається.

* Інструкції, якими автори зобов’язані керуватися у ході роботи над статтею:

 • повідомити журнал про випадки невідповідності у поведінці, що привела до опублікування матеріалів поданої до розгляду статті в іншому виданні.

Журнал зобов’язаний:

 • надати контактну інформацію щодо відповідального редактора, який зобов’язаний вести спілкування з авторами у разі виникнення запитань до авторів чи роботи, або з метою удосконалення процесу роботи над поданою статтею;
 • повідомити організації, де виконана робота, про сумніви у коректному виконанні роботи і представити аргументи на підтвердження цих сумнівів;
 • спілкуватися з авторами, а також відповідати на запитання організацій щодо наведених ним зауважень до проведених досліджень;
 • забезпечувати внесення правок і відмовляти в публікуванні у разі невідповідного ставлення авторів до виконання чи оформлення статті;
 • спілкуватися з організаціями, що перевіряють коректність і/або відповідність виконання поданої статті.

Випадки виконання роботи на базі кількох інституцій чи написання роботи не за уніфікованими правилами:

 • якщо робота виконана на базі кількох інституцій, то одна з них має бути зазначена як ведуча організація (якщо керівником є координатор гранту, за кошти якого виконана робота). Спірні питання між інституціями щодо авторства або прав на одержані дані мають бути підтверджені відповідними документами.
 • у разі плагіату, порушення авторських прав або намагання повторно опублікувати вже надруковані статті в інших виданнях автори зобов’язані подати у видавництво відповідні пояснення, в іншому випадку їм  буде відмовлено в публікації роботи.

Попередні публікації:

 • попередньо опубліковані роботи не можуть бути опубліковані повторно. У кожному випадку, коли буде виявлена некоректність чи невідповідність поданої роботи, автори повинні очікувати до перевірки ситуації. У цьому разі виконавці статті зобов’язані перевірити наявність невідповідностей правил журналу (підробка даних, їх некоректна обробка, подання, плагіат). В іншому випадку редакційна рада буде зобов’язана звернуся до організації, де виконувалася робота.

7.   Відмова у публікації*:

Редактори журналу мають право розглядати можливість відмовити в опублікуванні статті у таких випадках:

 • коли наявні докази того, що представлені авторами результати є некоректними або сфальсифікованими, а також якщо були допущені помилки в обрахунках даних чи у проведенні експериментів;
 • коли результати були раніше опубліковані (у списку літератури не наведені відповідні посилання);
 • у разі очевидного плагіату;
 • у разі проведення експериментів з порушенням етичних вимог.

*Підстави для відмови в опублікуванні:

 • коли до редакції надходить інформація з приводу некоректного складання списку літератури, неповної відповіді рецензента, подання у тексті статті неточних даних чи висновків;
 • коли автори подають до друку раніше вже опубліковану роботу (в такому випадку не приймаються жодні коментарі);
 • вся інформація стосовно неприйняття статті до опублікування буде подана в наступному номері журналу, а також розташована на інтернет сторінці журналу.
 • відмовлені до друку статті будуть видалені з бази даних журналу (бібліотек), і їх електронний статус можна буде побачити в інтернет.

ПОДАННЯ РУКОПИСУ

Загальні вимоги

Біологічні Студії – науковий журнал, який публікує статті, що містять нові дані із різних галузей біології, екології та екологічного захисту середовища. До розгляду приймаються експериментальні статті, оглядові роботи, короткі повідомлення, методичні роботи, коментарі та листи до редакції. Рукописи мають бути написані українською або англійською мовами.

Всі подані рукописи будуть прорецензовані кваліфікованими експертами.

У разі позитивної оцінки стаття буде прийнята до друку. У разі одержання критичних зауважень від рецензентів текст статті має бути виправлений авторами відповідно до рекомендацій і вимог рецензента й повернений до редакції журналу протягом 2 місяців. У разі повернення рукопису у термін, що перевищує 2 місяці, робота буде розглядатись як нове подання.

Редакційна рада має право відмовити у публікації рукописів, що містять раніше опубліковані дані, а також матеріали, які не відповідають фаху журналу, або матеріали досліджень, що були проведені з порушенням етичних норм.

Автори рукопису в ході подання статті мають представити висновок біо-етичної експертизи відповідної організації (якщо робота була виконана з використанням тварин або людського матеріалу, а також біологічних матеріалів, одержаних із інших об’єктів).

Оформлення рукопису

Рукописи необхідно подавати у rtf форматі й у вигляді роздрукованої версії з інтервалом між рядками 1,5 на одному боці сторінки, відступи від країв сторінки мають становити 2,5 cм з усіх боків. Рекомендується в ході підготовки рукопису використовувати шрифт Arial з розміром літер 14.

У разі подання рукописів, у яких текст англйською мовою (основний текст і/або резюме) містить помилки, їх буде повернено авторам.

Експериментальні статті мають бути розміщені не більш ніж на 20 друкованих сторінках, оглядові статті – на 30 сторінках, короткі повідомлення – на 4 сторінках, включаючи список цитованої літератури, рисунки і таблиці.

Експериментальні статті слід оформляти таким чином: заголовок, вступ, матеріали та методи, результати і їхнє обговорення, короткий висновок, подяка (за бажанням), список цитованої літератури, таблиці, рисунки, підрисункові підписи (на окремій сторінці). Кожен рисунок має бути збережений як окремий файл.

Рукопис має бути підписаний усіма авторами на першій сторінці, там же слід подати ім’я, повну пош­тову адресу, номери телефону та факсу, а також електронну адресу одного з авторів для кореспонденції.

Перша сторінка повинна містити УДК, заголовок статті, імена й ініціали усіх авторів, назву та повну адресу організації звідки подається робота, резюме українською мовою, ключові слова (максимум 5). Після заголовка статті, імен та ініціалів авторів, повної адреси організації подається резюме англійською мовою (від іноземних авторів вимагається резюме лише англійською мовою).

Резюме до рукопису повинно містити опис принципово важливих результатів роботи і налічувати мінімум 1,000 знаків, не враховуючи інтервали.

Якщо у ході досліджень було використано тварин, автори мають зазначити умови поводження з тваринами під час експерименту, методи анестезії та евтаназії.

Посилання на літературні джерела мають бути розміщені в алфавітному порядку та відповідно позначені у тексті рукопису. Посилання повинні обов’язково містити публікації (в тому числі міжнародні) за останні три роки. Номери цитованих джерел літератури повинні бути подані в тексті у квадратних дужках. Усі посилання на використані джерела літератури, опубліковані кирилицею, подаються  в англомовному перекладі з вказівкою в кінці посилання (In Ukrainian), (In Russian).

Це зумовлено вимогами міжнародних науково-метричних інформаційних баз даних для сертифікації журналу і єдиними правилами оцінювання індексу цитування та імпакт-фактора наукових журналів.

Посилання на літературні джерела мають бути оформлені в порядку, вказаному нижче:

- Монографії: прізвища й імена авторів (три автори та ін. /et al./и др.), назва роботи, назва та адреса видавництва, рік видання та загальна кількість сторінок.

Moore P., Webb J., Collinson M.. Pollen analysis Oxford: Blackwell Scientific Publication, 1991. 216 p.

- Журнали: прізвища та ініціали авторів, повна назва роботи, назва журналу, рік видання, том і номер журналу, номери першої та останньої сторінки цитованої роботи.

Kawa K. Epstein–Barr virus-associated diseases in humans. International Journal of Hematology, 2000; 71(1): 108–117.

- Монографіїї з багатьма авторами та матеріали конференцій: прізвища й ініціали авторів, повна назва роботи, прізвище відповідального редактора та назва збірки/книги, назва й адреса видавництва, рік виданняі номери першої та останньої сторінки цитованої роботи.

Barber K. E. History of vegetation. In: Chapman S.B. (Ed.) Methods in Plant Eco­logy. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1976: 5–83.

Вимоги до ілюстрацій

Необхідним є представлення принаймні частини даних рукопису у вигляді таблиць і рисунків. Кожна таблиця має бути надрукована на окремій сторінці та відповідно пронумерована. Таблиці та колонки таблиць повинні мати заголовки. Використання скорочень у тексті таблиці не допускається. Максимально допустима ширина таблиць 135 мм. Назву таблиці та примітки слід подавати українською і англійською мовами. Усі фотографії, графіки та діаграми мають бути названі як «рисунок» і позначені у тексті рукопису так: рис. 1, рис. 1–3 та ін. Кожен рисунок має бути поданий на окремій сторінці. Підписи до рисунків необхідно подавати на окремому аркуші українською і англійською мовами. У виданні кожен рисунок має бути представлений у електронній версії як окремий файл в одному з форматів: *.wmf, *.eps, *.cdr. Фотографії слід подавати з роздільною здатністю не менш як 300 dpi у таких форматах: *.tif або *.jpg. Максимальний розмір рисунків 135/195 мм. Написи у таблицях і рисунках мають бути виконані шрифтом Arial. Математичні формули слід подавати у вигляді Microsoft Equation у Microsoft Word. Кольорові рисунки можна побачити на інтернет-сторінці „Біологічні студії / Studia Biologica”, чорно-білі рисунки (копії кольорових рисунків) будуть представлені у друкованому варіанті журналу.

Рецензування

В обов’язки авторів рукопису входить надання повних імен і адрес, включаючи e-mail, чотирьох (4) потенційних рецензентів рукопису. У ході надання такої інформації авторам слід враховувати наявний або потенційний конфлікт інтересів, який може негативно вплинути на процес рецензування. Рецензії (як позитивні, так і негативні)  будуть надіслані авторам рукопису.

Після надсилання рецензій для внесення правок авторам також необхідно дати відповіді на всі запитання рецензентів, а також в електронному вaріанті рукопису позначити іншим кольором внесені виправлення.

Контактна інформація

Дві друковані копії рукопису та їхню електронну версію на CD-R (назва файлу повинна містити прізвище першого автора), також підписану Авторську Декларацію необхідно подати у редакцію журналу:

„Біологічні студії / Studia Biologica”
Біологічний факультет
Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна
тел. +38032 239 4153, факс: +38032 274 0372, e-mail: studiabiologica@lnu.edu.ua; studbiol@gmail.com
Інтернет сторінка журналу: http://bioweb.franko.lviv.ua/studia

Завантажити авторську декларацію