Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2010 Том 4 / N 3

Завантажити повністю журнал в pdf-форматі

Експериментальні роботи

О. Левицька, С. Гудзь
Утворення глікогену в клітинах Chlorobium limicola за умов порушення функціонування окремих ланок циклу Арнона
В. М. Мерлавський, Б. О. Манько, О. В. Іккерт, В. В. Манько
Енергетичні процеси ізольованих гепатоцитів за різної тривалості дії інсуліну
Ю. А. Гордієнко, Є. А. Чернов, В. Й. Мамчур, О. А. Коваль, В. Ю. Кротова, А. І. Шевцова
Зміни активності желатиназ у щурів з антрацикліновою кардіопатією при застосуванні нестероїдних протизапальних засобів і кверцетину
А. Б. Генега, С. М. Мандзинець, М. В. Бура, О. С. Яремкевич, В. П. Новіков, Н. Г. Марінцова, Д. І. Санагурський
Особливості впливу нових амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на Na+, K+-АТФ-азну активність зародків в’юна in vitro
О. О. Отчич, К. Д. Мажак, Д. І. Санагурський
Оцінка окремих показників прооксидантно-антиоксидантної рівноваги крові при застосуванні хіміоозонотерапії деструктивних форм туберкульозу легень
Л. В. Буньо, О. М. Цвілинюк, І. М. Микієвич, О. І. Величко, О. І. Терек
Активність мікрофлори нафтозабрудненого ґрунту у ризосферній зоні рослин Carex hirta L.
О. Гарайда, М. Кобилецька, О. Терек
Активність супероксиддисмутази та вміст пероксиду водню у проростках за дії саліцилової кислоти і фітопатогену
Н. П. Шемедюк
Дія етанольних екстрактів софори японської, перстачу прямостоячого на про- і антиоксидантну систему крові та печінки мишей
В. І. Козловський, М. І. Скрипнікова, О. Н. Успєнская, Н. Д. Романюк
Розподіл важких металів у розрізі верхового торфовища Журавлине (Сколівські Бескиди, Українські Карпати) як показник зміни хімічного складу атмосферних опадів у історичній ретроспективі
М. В. Пірогов, С. О. Волгін
Лишайники роду Cladonia Hill. ex P. Browne на Українському Розточчі. 1. Секції Cocciferae (Del.) Vain. та Ochroleucae Fr.
М. Р. Грицина
Онтогенез і життєва форма Verbascum phoeniceum L.
А.-Т. В. Башта
Характеристика угруповання кажанів міста Львова: видова різноманітність, просторовий і сезонний розподіл

Огляди

Г. Л. Антоняк, Н. О. Бабич, Л. П. Білецька, Н. Є. Панас, Ю. В. Жиліщич
Кадмій в організмі людини і тварин. IІ. Вплив на функціональну активність органів і систем
І. В. Кушкевич, С. О. Гнатуш
Аноксигенні фотосинтезувальні пурпурові бактерії
Н. П. Матійців
Механізми клітинної смерті при нейродегенеративних процесах
І. І. Дзеверін
Генетичні та морфогенетичні трансформації на ранніх етапах еволюції рукокрилих: короткий огляд