Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2011 Том 5 / N 1

Експериментальні роботи

О. М. Василів, С. О. Гнатуш
Вплив сполук феруму та мангану на вміст глутатіону в клітинах сірковідновлювальних бактерій Desulfuromonas acetoxidans
Д. Р. Абдуліна, Л. Г. Асауленко, Л. М. Пуріш
Розповсюдження корозійно-агресивних бактерій у ґрунтах різних біотопів
В. Баранов, С. Бешлей, С. Ващук, C. Безносюк, І. Микієвич, З. Фецко
Визначення токсичності дії важких металів і кислотності на рослини ріпаку як факторів впливу субстратів ґрунту породних відвалів
Д. Чорна, Г. Яворська
Порівняння мікрофлори ґрунтів м. Львова
Н. П. Веденичова, Л. В. Войтенко, Л. І. Мусатенко, Л. О. Стеценко, Н. І. Шевякова
Зміни фітогормонального балансу у гліко- і галофітів при засоленні
І. О. ДудкаU, Д. В. ЛеонтьєвN
Міксоміцети пралісів Карпатського біосферного заповідника
Д. O. Мінченко,,3, Л. Л. Карбовський, С. В. Даниловський, М. Mоне, O. Г. Мінченко
Вплив гіпоксії, відсутності глутаміну або глюкози у середовищі на експресію генів ретинобластоми та пов’язаних з ретинобластомою генів у клітинах гліоми
Р. О. Горбай, Н. І. Кащак, Р. С. Стойка
Порівняльна характеристика гігантоклітинної трансформації в мишачій лімфомі NK/LY за дії паклітакселу і вінбластину
Н. П. Головчак, Г. І. Коцюмбас, М. Б. Галан, М. Я. Бойко, Д. І. Санагурський
Зміна інтенсивності ліпопероксидації й активності ферментів системи антиоксидантного захисту у тканині нирок птиці за дії гіпохлориту натрію різних концентрацій
М. І. Здіорук, І. В. Бродяк, Н. О. Сибірна
Участь pi-3'-кіназного сигнального шляху у визначенні структурно-функціонального стану мембран лейкоцитів за умов цукрового діабету 1 типу
О. П. Канюка, Є. З. Філяк, Н. О. Сибірна
Особливості структурно-функціональної організації мембран еритроцитів мишей дикого типу та мишей із нокаутом гена pttg
І. В. Бойко, М. С. Кобилецька, О.І. Терек
Функціональний стан хлорофіл-білкових комплексів у листках рослин за дії іонів кадмію та саліцилату
О. А. Шейко, Л. І. Мусатенко
Введення в культуру in vitro Neottia nidus-avis (L.) Rich
К. М. Рибка
Конхіометричні параметри популяцій наземних молюсків Helix pomatia, Cepea hortensis в урбоекосистемі міста Червонограда
Г. Корнільєв, Л. Комар-Темна
Вивчення хімічного складу листків Persica davidiana Carr. у процесі вегетації
К. М. Назарук, І. С. Хамар
Структура угруповань зоопланктону озера Пісочне Шацького національного природного парку як показник його евтрофікації
Т. В. ПочинокU, Р. М. ЧерепанинN
Популяційна мінливість Saussurea alpine (L.) Dc. у Чорногорі за морфометричними параметрами
М. Волощук, А. Прокопів
Особливості формування життєвої форми Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy в Українських Карпатах

Огляди

Т. С. Тодосійчук, Т. І. Іздебська, О. М. Громико, В. О. Федоренко
Сучасний стан і перспективи біотехнологічного виробництва антибіотиків
Л. І. Буюн
Сучасні погляди на екологічну спеціалізацію родини Orchidaceae Juss.