Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2011 Том 5 / N 2

Завантажити повністю журнал в pdf-форматі

Експериментальні роботи

Ю. В. Курліщук, Б. О. Винницька-Мироновська, Я. П. Бобак, О. В. Стасик
Вплив метаболітів аргініну на життєздатність людських пухлинних клітин за умов дефіциту цієї амінокислоти in vitro
O. І. Чень, Л. С. Линів, Н. І. Ігуменцева, M. Л. Барська, Н. О. Сибірна, О. В. Стасик
Вплив донора оксиду азоту на життєздатність клітин лейкемії людини при голодуванні за аргініном
С. В. Афанасьєв, Є. З. Філяк, Р. С. Стой­ка
Вплив дефіциту гена pttg-1 на розвиток аутоімунних процесів у мишей
Л. Л. Карбовський, Д. O. Мінченко, С. В. Даниловський, М. Mоне, O. Г. Мінченко,3
Пригнічення сигнального ензиму ендоплазматичний ретикулум–ядро-1 модифікує ефект гіпоксії та ішемії на експресію циркадіальних генів у клітинах гліоми
Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
Здатність сульфатвідновлювальних бактерій Desulfovibrio desulfuricans YA-11 i Desulfobacter sp. використовувати нітрат як акцептор електронів
А. Р. Гнатуш, В. Р. Дрель, А. Я. Яланецький, В. І. Мізін, В. А. Загоруйко, В. Г. Гержикова, Н. О. Сибірна
Антиоксидантний ефект природних поліфенольних комплексів винограду у сітківці ока щурів зі цукровим діабетом, індукованим стрептозотоцином
Ю.З. Длябога, Й.Ф. Рівіс
Жирнокислотний склад фосфоліпідів плазми крові, печінки і скелетних м’язів щурів за експериментальної гіперхолестеринемії та впливу риб’ячого жиру
Н. В. Кондратюк, Г. В. Ващилін, О. З. Зарічна, Л. А. Гагаловська, Р. І. Сибірна
Порівняння ефективності застосування тестів визначення чутливості Mycobacterium tuberculosis до антимікобактеріальних препаратів
О. Г. Стасик, О. В. Стасик
Селективна деградація пероксисом у дріжджів Hansenula polymorpha потребує стеролглюкозилтрансферазу atg26
Є. Ю. Мордерер, С. І. Сорокіна, М. П. Паланиця, А. М. Сичук, О. П. Родзевич
Стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у сої за дії синергічної суміші гербіцидів пульсар і хармоні
О. Є. Каглян, Д. І. Гудков, В. Г. Кленус, З. О. Широка, А. П. Коробович, Н. А. Поморцева, Л. П. Яблонська, О. Б. Назаров
Накопичення 90Sr представниками „мирних” видів риб у водоймах чорнобильської зони відчуження та інших водоймах України
Л. Безусько
Нові палінологічні характеристики відкладів голоцену розрізу Карпилівка (Хмельницька область, Україна)
Н. Я. Кияк, О. Л. Баїк
Участь бріофітів у відновленні девастованих територій сірчаного видобутку

Огляди

Г. Л. Антоняк, Н. О. Бабич, Л. П. Білецька, Н. Є. Панас
Кадмій в організмі людини і тварин. ІII. Вплив на репродуктивну систему
А. В. Новіков, Ю. Мітка
Рід Aconitum L. в Українських Карпатах
І. Загороднюк
Міжвидова гібридизація і фактори її формування на прикладі теріофауни Східної Європи