Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2012 Том 6 / N 1

Завантажити повністю журнал в pdf-форматі

Експериментальні роботи

Р. Р. Панчук, Л. В. Легка, Б. П. Мацелюх, І. Й. Кріль, Р. С. Стойка
Пошук та ідентифікація молекулярних мішеней дії ангуциклінового антибіотика ландоміцину E у злоякісних клітинах людини
А. І. Жукова, Г. Л. Волков, Є. М. Краснобрижа, С. П. Гаврилюк
Очищення та характеристика фосфоліпази A2 з отрути Gloydius blomhoffii brevicaudus
М. Р. Хохла, Г. Я. Клевета, Я. П. Чайка, М. І. Скибіцька, Н. О. Сибірна
Цитологічна та біохімічна характеристика периферичної крові щурів за умов експериментального цукрового діабету 1-го типу та дії галеги лікарської
С. В. Бичкова, Т. І. Чорна
Вплив ІФ3 на АТФ-азну активність мембранних везикул гепатоцитів щурів після перфузування печінки інсуліновмісним розчином
Н. П. Шемедюк
Дослідження морфологічних змін у клітинних лініях ссавців за дії екстрактів лікарських рослин in vitro
А. Р. Зинь, Н. П. Головчак, А. В. Тарновська, М. Б. Галан, Д. І. Санагурський
Вплив гіпохлориту натрію на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зародків в'юна протягом раннього ембріогенезу
Р. Я. Іскра
Активність антиоксидантної системи в організмі кролика за дії сполук хрому
М. Кобилецька, О. Терек
Вплив салiцилової кислоти на вміст вiльних амiнокислот у проростках пшеницi Triticum aesтlvum L. та соняшника Helianthus annuus L. за дії йонiв кадмiю
В. І. Баранов, І. М. Книш, І. А. Блайда, С. П. Ващук, М. С. Гавриляк
Очерет звичайний – фіторемедіант важких металів у дренажних канавах породних відвалів вугільних шахт
Р. Р. Соханьчак, О. В. Лобачевська
Вплив моху Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. на відновлення техногенних субстратів шахтних відвалів
В. Гащишин, О. Грохольська, О. Пацула, О. Терек
Вплив іонів важких металів і регулятора росту трептолему на загальний вміст фенольних сполук у рослинах ріпаку та соняшнику
К. В. Свідрак
Вплив метеорологічних чинників на пилення ліщини (Corylus spp.) та вільхи (Alnus spp.) у місті львові протягом 2011 року
С. В. Заїка
Вибірковість живлення сови вухатої (Asio otus: Strigiformes) щодо вікових груп полівки звичайної (Microtus: Rodentia)
М. П. Козловський
Антропогенна трансформація угруповань ґрунтових безхребетних у похідних екосистемах Українських Карпат
С. С. Мельничук, Г. Г. Трохименко
Біоморфологічна та екологічна структура адвентивної фракції флори Кінбурнської коси

Огляди

І. В. Кушкевич
Сульфатвідновлювальні бактерії кишечника людини І. Дисиміляційне відновлення сульфату
З. Я. Федорович
Характеристика натрій-протонного обмінника ембріональних і пухлинних клітин

Повідомлення

М. В. Пірогов
Два нових для мікобіоти україни види ліхенофільних грибів із родин Nectriaceae та Bionectriaceae (Hypocreales, Ascomycota)
М. В. Пірогов, С. М. Шаравара
Phaeospora rimosicola (Verrucariaceae, Ascomycota) – новий для України вид ліхенофільних грибів
В. Солодкий, Й. Царик
Вдосконалення системи управління екологічними загрозами у Буковинських Карпатах