Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2012 Том 6 / N 3

Експериментальні роботи

Г. Фальфушинська, Є. Філяк, О. Столяр, Р. Стойка
Взаємозв’язок між резистентністю до цисплатину та низьким рівнем низькомолекулярних тіолів у клітинних лініях мишачої лейкемії L1210
К. І. Кубайчук, Д. O. Мінченко, С. В. Даніловський, А. Ю. Кузнєцова, А. K. Джaссім, O. Г. Мінченко
Регуляція експресії антиангіогенних генів у клітинах гліоми лінії U87 з втраченою функцією сигнального ензиму ERN1 за умов гіпоксії
M. Д. Луцик, M. M. Луцик, Р. С. Стойка
Сапогеніни із насіння чистотілу (Chelidonium majus L.) потенціюють терапевтичну ефективність вінбластину стосовно мишачої лімфоми NK/Ly
О. Г. Стасик, І. О. Денега, Н. О. Сибірна, О. В. Стасик
Експресія генів потенційних транспортерів гексоз у дріжджів Hansenula polymorpha диференційно регулюється сенсорами глюкози Hxs1 та Gcr1
І. Б. Магорівська, Р. О. Білий, Л. Муноз, М. Геррманн, Р. С. Стойка, Ю. Я. Кіт
Рівень сіалування антигістонових антитіл сироватки крові хворих на системний червоний вовчак
І. В. Ференц, І. В. Бродяк, М. Я. Люта, В. А. Бурда, Г. С. Гаврилишин, Н. О. Сибірна
Вплив агматину на показники системи крові щурів за умов експериментального цукрового діабету
О. В. Цимбалюк, С. О. Костерін
Термомеханокінетика високоеластичої деформації гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту щура. II. Термомеханокінетика гістерезису гладеньких м’язів шлунка і товстого кишечника
Т. І. Станішевська, В. І. Соболєв
Тиреоїдний контроль збудливості скелетного м’яза у білих щурів (дослідження in situ)
В. Ю. Цубер
Гендерні особливості активації прооксидантно-антиоксидантної системи ротової рідини молодих людей за умов психоемоційного стресу
І. М. Чумаченко, Л. Г. Капустяненко, С. Г. Шандренко
Вплив лабільного феруму крові на розвиток нітрозативного стресу за умов експериментального рабдоміолізу у щурів
І. В. Кушкевич, О. М. Мороз
Ріст різних штамів сульфатвідновлювальних бактерій товстого кишечника людини
А. А. Галушка, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
Вплив гідроген сульфіду на білковий склад клітинної стінки дріжджів Saccharomyces cerevisiae
О. П. Дуфанець, Г. І. Звір, О. М. Мороз
Дисиміляційна сульфатредукція у бактерій Desulfovibrio desulfuricans за впливу високих концентрацій цинк хлориду
О. В. Федоненко, Н. Б. Єсіпова, О. М. Маренков
Біологічна характеристика прибережних популяцій молоді риб запорізького водосховища
Р. Флюнт
Фауна трематод форелі струмкової (Salmo trutta morpha fario) із річки Рибник Майданський та її сезонна динаміка
О. В. Попельницька
Морфометрична структура популяцій хвостатих земноводних в екосистемах високогір’я Чорногори (Українські Карпати)
Н. Я. Кияк, Л. В. Буньо
Механізми пристосування моху Bryum argenteum Hedw. до нафтового забруднення
Б. І. Вихор, Б. Г. Проць
Борщівник сосновського (Heracleum sosnowskyi Manden.) на Закарпатті: екологія, поширення та вплив на довкілля

Огляди

Г. В. Фесенко, І. В. Шидловський
Зоогеографічні особливості поширення птахів. Частина 1. Нотогейська і неогейська суші
С. В. Заїка
До вивчення проблеми вибірковості живлення сов (Strigiformes)
З. М. Фецко, О. І. Терек, В. І. Баранов, С. В. Бешлей, С. П. Ващук, О. С. Філяк
Техногенно девастовані території вугле- і нафтовидобувної промисловості та заходи щодо їх фітомеліорації

Повідомлення

О. Смірнов, А. Косян, О. Косик
Вплив хлорохолінхлориду на вміст флавоноїдів і активність фенілаланін аміак-ліази (ФАЛ) у рослинах гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench.)