Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2013 Том 7 / N 1

Експериментальні роботи

Р. Р. Панчук, В. В. Чумак, Н. Р. Скорохід, Л. В. Легка, С. В. Прилуцька, П. Хеффетер, В. Бергер, Р. С. Стойка, Ю. І. Прилуцький
Синергічна антинеопластична дія комплексів доксорубіцину і фулерену С60 як засобу його доставки до злоякісних клітин людини у дослідах in vitro: клітинні та молекулярні механізми
О. В. Цимбалюк, С. О. Костерін
Термомеханокінетика високоеластичої деформації гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту щура. ІІІ. Робота високоеластичного розтягування гладеньких м’язів антрального відділу шлунка
Г. М. Кузнєцова
Протипухлинна активність похідного дигідропіролу на моделі раку товстої кишки щурів, індукованого диметилгідразином
О. В. Линчак
Морфологічні зміни у печінці щурів під впливом похідного малеіміду на фоні хемоіндукованого раку товстої кишки
М. І. Березюк,3, О. П. Максименко, В. І. Ткаченко, Д. І.Санагурський
Деякі аспекти дослідження структури м’язової тканини in vitro методом просторово-часової кореляції спеклів
В. В. Конопельнюк, В. В. Войтенко, О. М. Савчук, Л. І. Остапченко
Ключові показники шляху біосинтезу серотоніну в мозку щурів за умов хронічної дії алкоголю
Р. Я. Іскра
Особливості функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту і ліпідного обміну у вагітних самок щурів за дії хром цитрату
О. О. Гопаненко, Й. Ф. Рівіс
25-OH-вітамін D3-синтезувальна здатність і склад жирних кислот естерифікованого холестеролу печінки кроликів за гострого аргінінового панкреатиту та його корекції лляною олією
О. Д. Масловська, С. О. Гнатуш, О. І. Білий, О. Р. Цап, К. Б. Новіцька
Показники системи антиоксидантного захисту клітин Desulfuromonas аcetoxidans за впливу ферум (ІІІ) цитрату й арґентум нітрату
С. П. Ващук, В. І. Баранов, Д. Б. Рахметов
Вплив гібереліну на проростання насіння І накопичення важких металів у проростках гірчиці білої та щавнату за росту на витяжках субстратів породного відвалу
О. Т. Кузярін
Бріофлора вугільних відвалів Львівсько-волинського гірничопромислового регіону
А. Р. Баня, В. І. Баранов, І. В. Карпенко, Н. І. Корецька, Р. І. Вільданова, О. В. Карпенко
Вплив біогенних поверхнево-активних речовин і мікробного препарату на морфометричні показники проростків Raphanus sativus L. і Pisum arvense L.
О. О. Дика
Морфологія та васкулярна анатомія квітки Scilla bifolia L. (Hyacinthaceae)
О. В. Прилуцький
Субстратні вподобання плевротоїдних грибів Харківського Лісостепу
О. С. Фіщук, А. В. Одінцова
Морфологія та васкулярна анатомія квітки Sansevieria suffruticosa N. E. Br. (Asparagaceae Juss.)
І. О. Шевчук, Л. М. Борсукевич, І. С. Хамар
Приуроченість вищої водяної рослинності до озер різної трофності Шацького національного природного парку

Огляди

Д. О. Мінченко, О. В. Губеня,3, К. І. Кубайчук, Т. В. Бакалець, Я. А. Гармаш, І. В. Кривдюк, Р. Ю. Марунич, Б. М. Терлецький, Р. В. Сулік, Н. К. Мурашко, О. Г. Мінченко
Молекулярні механізми регуляції експресії генів за гіпоксії
М. В. Кушкевич, В. В. Влізло
Фізіологічна роль пріонів у регуляції транспорту Ca2+ і нейродегенеративні захворювання
А. Довгалюк
Забруднення довкілля токсичними металами та його індикація за допомогою рослинних тестових систем
Г. В. Фесенко, І. В. Шидловський
Зоогеографічні особливості поширення птахів. Частина 2. Палеогейська і Арктогейська суші
Й. В. Царик
Деякі міркування щодо сучасних підходів до вивчення та збереження біотичного різноманіття