Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2013 Том 7 / N 3

Експериментальні роботи

О. В. Цимбалюк, С. О. Костерін
Вплив каліксарену C-90 на скоротливу активність гладеньких м’язів міометрія щурів
В. М. Рясний, Л. І. Апуховська, М. М. Великий, І. О. Шиманський, Д .О. Лабудзинський, С. В. Комісаренко
Вплив вітаміну D3 та метиленбісфосфонату на імунну систему щурів за дисфункціонального остеопорозу
Р. Р. Панчук, Н. Р. Скорохід, В. В. Чумак, Л. В. Легка, А. Г. Мойсєєнок, В. Бергер, Р. С. Стойка
Селеновмісні сполуки і D-пантетин модулюють дію доксорубіцину та цисплатину на злоякісні клітини із резистентністю до цих препаратів
К. І. Клименко, О. В. Паршиков, А. І. Соловйов
Застосування Ліпофлавону® для фармакологічної корекції ендотеліальної дисфункції у щурів за умов цукрового діабету
О. І. Федякова, І. Я. Коцюмбас
Вплив T-2 токсину на активність ферментів антиоксидантної системи та процеси пероксидного окиснення ліпідів у еритроцитах щурів
O. Dolaychuk, R. Fedoruk
Structure of internals tissues of first generation of rats fed by natural and transgenic soybean
С. Ю. Корчинська, Р.Є. Макаровська, Н. В. Федірко
Вплив канабіноїдних рецепторів GPR55 на слиновиділення підщелепної слинної залози щура
Ю. Т. Салига
Показники антиоксидантної системи у головному мозку щурів, інтоксикованих хлорпірифосом
О.І. Бішко, Н.П. Головчак, Д.І. Санагурський
Вплив гістаміну та гіпохлориту натрію на вільнорадикальні процеси у легеневій тканині щура
Ю. Й. Бено, М. В. Дика, К. О. Скварко
Дослідження впливу постійного магнітного поля на проростання насіння Physostegia virginiana alba (L.) Benth.
Ivan V. Kushkevych
Identification of sulfate-reducing bacteria strains of human large intestine
І. Р. Притула, О. Б. Таширев
Застосування редокс-індикаторів для вимірювання окисно-відновного потенціалу під час росту культур мікроорганізмів
Г. Яворська, Л. Хім’як, О. Кушарська
Ефективність використання бактеріологічного та імунохроматографічного методів виявлення бактерій Helіcobacter pylori серед дітей шкільного віку
К. В. Шоляк, Т. Б. Перетятко, Н. С. Верхоляк, С. П. Гудзь
Використання сульфату і нітрату сульфатвідновлювальними бактеріями Desulfomicrobium sp. CrR3 за наявності біхромату в середовищі
Н. Б. Скочиляс, Я. І. Колісник
Вплив ніпазолу на склад порожнинної мікрофлори товстої кишки щурів
О. І. Пацула, О. Р. Гаранджа, О.С. Філяк, І. М. Микієвич
Протекторна роль іонів феруму в рослин Brassica juncea L. за дії плюмбум ацетату
М. Д. Надрага, А. І. Прокопів
Особливості онтоморфогенезу Rumex scutatus L. У природних популяціях
Л. Пікулик, М. Рагуліна
Мохоподібні (Bryobionta) скельних виходів урочища Бубнище (Сколівські Бескиди)
Р. Дмитрах
Внутрішньопопуляційна організація та перспективи збереження популяцій різностатевих видів рослин в Українських Карпатах
Є. В. Рукавець
Таксономічна і синекологічна характеристика асамблей ногохвісток болотних біотопів Волинського Полісся
О. М. Ковальчук
Нові рештки плітки Rutilus sp. (Cyprinidae: Leuciscinae) із відкладів пізнього міоцену півдня України

Огляди

В. Г. Кияк
Репродуктивна ніша популяції
М. З. Мекіч, Н. М. Джура, О. І. Терек
Функціональне і прикладне значення біологічної активності ґрунту

Методи

В. М. Мінарченко
Розробка методів експрес-обліку ресурсів Hypericum perforatum L.

Повідомлення

Ю. Куцоконь, П. Пухтаєвич, Г. Коломицев
Поширення ротаня-головешки (Perccottus glenii Dybowski 1877) на Житомирщині