Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2014 Том 8 / N 1

Karl Maramorosch
Lice, life, and leafhoppers: how Weigl’s vaccine creation influenced my virology research

Експериментальні роботи

Lesya L. Gnatyshyna, Olga O. Turta, Iryna V. Yurchak, Nataliya I. Boyko, Alla Ye. Mudra, Halyna I. Falfushynska, Oksana B. Stoliar
Molecular responses of the bivalve mollusks from the cooling pond as a model for prediction of contemporary environmental challenges
A. Yu. Nyporko
Features of the 8-oxo-7,8-dihydro-2'-dGTP behavior in active site of human DNA polymerase β: structural investigation in silico
М. Р. Лозинська, А. Плавскі, І. В. Хавунка, Н. М. Фоменко, Л. Ю. Лозинська
Спектр мутацій гена STK11 та їх фенотиповий прояв у пацієнтів зі синдромом Пейтца–Єгерса
І. В. Стадник, Д. І. Санагурський
Опис змін генетичного контролю клітин у стані проліферації та диференціації
О. В. Цимбалюк
Порівняльний аналіз механокінетики скоротливої активності гладеньких м’язів міометрія щурів за дії каліксарену C-99 та уабаїну
К. О. Токарчук, І. П. Крисюк, Л. Г. Капустяненко, С. Г. Шандренко
Роль альдегідів у розвитку оксидативного стресу в щурів із гліцерол-стимульованим рабдоміолізом і стрептозотоцин-індукованим діабетом
Г. М. Кузнєцова, В. К. Луженецька
Стан слизової оболонки шлунка щурів за дії цитостатиків: похідного дигідропіролу, 5-фторурацилу та їх комбінації
С. С. Грабовський
Вплив імуномодуляторів природного походження на показники клітинного імунітету і рівень кортизолу в крові щурів за умов стресу
Ivan V. Kushkevych
Dose-dependent effect of electron acceptor and donor on dissimilatory sulfate reduction by bacteria Desulfovibrio piger Vib-7 of human intestine
Г. С. Маслак
Порівняльний аналіз за поверхневими і внутрішньоклітинними α1-кислим глікопротеїном і фібронектином лімфоцитів крові хворих на гострі та хронічні мієлолейкози
В. В. Родінкова
Особливості розповсюдження алергенного пилку Artemisia в атмосфері міст степової та лісостепової зон України
M. Pirogov, N. Chepelevska, J. Vondrk
Carbonea in Ukraine
А. В. Новіков
Морфологія та васкулярна анатомія квітки Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer subsp. Lasiocarpum (Ranunculaceae Juss.)
Н. М. Мирошниченко
Деякі аспекти репродуктивної біології Campanula sibirica L., C. Taurica Juz. та C. Talievii Juz. в Криму
Б. Вихор, Б. Проць
Інвазійні види рослин Закарпаття: екологічна характеристика та динамічні тенденції поширення
Т. В. Шупова
Адаптації горихвістки чорної (Phoenicurus ochruros S. G. Gmelin) до існування в умовах київської міської агломерації

Огляди

Н. О. Шурко, М. І. Вороняк, Т. В. Даниш
Препарати фактора згортання крові VIII та способи їх отримання
Karolina Jamska
Protecting birds and bats in buildings undergoing thermal insulation improvements – procedures and practice in Poland
В. Л. Самохвалова
Біологічні методи ремедіації ґрунтів, забруднених важкими металами
К. М. Данилюк
Історія вивчення флори крайових і зовнішніх Ґорґан
О. О. Кучер
Історичний огляд основних класифікацій видів адвентивних рослин

Повідомлення

Ю. Куцоконь
Знахідка щипавки північної (Sabanejewia baltica Witkowski, 1994) у річці Уборть
Й.В.Царик
Рецензія