Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2014 Том 8 / N 2

Завантажити повністю журнал в pdf-форматі

Експериментальні роботи

I. O. Denega, N. I. Klymyshyn, N. O. Sybirna, О. V. Stasyk, О. G. Stasyk
Modeling of molecular processes underlying Parkinson’s disease in cells of methylotrophic yeast Hansenula polymorpha
N. I. Semesiuk, A. V. Zhylchuk, N. O. Bezdenezhnykh, O. O. Lykhova, A. L. Vorontsova, V. E. Zhylchuk,3, Yu. I. Kudryavets
High levels of proinflammatory cytokines tumor necrosis factor alpha, interleukin 1β and interleukin 6 in bone marrow and peripheral blood of breast cancer patients as predictors of relapse
В. В. Чумак, Р. Р. Панчук, Н.О. Манько, Д. Я. Гаврилюк, Л. І. Кобилінська, Р. Б. Лесик, Б. С. Зіменковський, Р. С. Стойка
Порівняльне дослідження на пухлинних клітинах людини in vitro цитотоксичної активності різних за структурою ізатинвмісних похідних 4-тіазолідинону
С. С. Грабовський
Морфометрична характеристика наднирників і нирок щурів за умов передзабійного стресу під час використання біологічно активних речовин
О. В. Горбулінська, М. Р. Хохла, Л. Т. Міщенко, Г. Я. Гачкова, Н. О. Сибірна
Цукрознижувальна дія водних екстрактів якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.)
М. Сабадашка, Н. Сибірна
Природний поліфенольний комплекс із виноградного вина має протекторний вплив за умов радіоіндукованого нітративного стресу в аорті щурів
О. І. Бішко, Н. П. Гарасим, Д. І. Санагурський
Вміст первинних і вторинних продуктів ліпопероксидації у тканинах щура за дії гістаміну та гіпохлориту натрію
О. О. Отчич, К. Д. Мажак, Д. І. Санагурський
Дія комплексної озоно- і лазеротерапії на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу у крові хворих на туберкульоз легень в інтенсивній фазі хіміотерапії
I. V. Kushkevych, R. V. Fafula
Dissimilatory sulfite reductase in cell-free extracts of intestinal sulfate-reducing bacteria
О. В. Басюл, Г. В. Ямборко, В. О. Іваниця
Ферментування плодових тіл Pleurotus ostreatus з використанням лактобактерій
У. Маленька, М. Кобилецька, О. Терек
Вплив саліцилової кислоти на вміст вільних амінокислот і проліну в рослин пшениці та кукурудзи за умов посухи
В. П. Заболотна, С. Я. Коць, С. М. Маліченко
Ефективність симбіозу рослин сої з Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum 646
Serhiy Rebrov
Long-eared bats of Plecotus genus in Luhansk region
О. М. Kovalchuk, V. A. Marareskul, T. F. Obad;
Late miocene bony fishes from Pocşeşti (Republic of Moldova)
В. П. Онопрієнко, В. М. Пєсков, І. С. Митяй
Морфологічна мінливість бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) зі середньої частини басейну Дніпра
О. Р. Іванець
Еколого-морфологічна характеристика роду Daphnia O. F. Müller, 1785 (Crustacea, Cladocera) Українського Розточчя
Т. М. Куцериб, Й. В. Царик
Трансформація ґрунту ссавцями-ґрунториями в екосистемах верхів’я басейну Дністра
Є. В. Сосновський
Таксономічне різноманіття фікусів (Ficus L., Moraceae Link) у колекціях ботанічних садів України

Повідомлення

Й.В.Царик
Рецензії