Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2014 Том 8 / N 3

Завантажити повністю журнал в pdf-форматі

Експериментальні роботи

М. М. Синенька, Н. Є. Стасюк, Т. В. Семашко, Г. З. Гайда, Р. В. Михайлова, М. В. Гончар
Іммобілізація оксидоредуктаз на наночастинках золота і срібла
I. V. Brodyak, I. I. Bila, M. Overchuk, N. O. Sybirna
Effect of agmatine on actin polymerization in leukocytes of streptozotocin-induced diabetic rats
І. Й. Кріль, А. М. Гаврилюк, А. В. Коцюруба, Ю. Я. Кіт, В. В. Чоп’як, Р. С. Стойка
Активні форми оксигену та нітрогену в сироватці крові щурів за умов гострого і хронічного експериментального артриту
Ю. Т. Сергійчук, Т. М.Тихоненко, М. М. Гузик, Л. В. Яніцька, Т. М. Кучмеровська
Вплив сумісної дії нікотинаміду, ацетил-L-карнітину і α-ліпоєвої кислоти на окремі ланки обміну вуглеводів за експериментального діабету 2 типу
O. V. Tsymbalyuk, K. I. Bogutska, A. Yu. Nyporko, T. L. Davidovska
Features of actomyosin superprecipitation reaction in different environment conditions
І. В. Стадник, Д. І. Санагурський
Визначення критичних параметрів переходу клітин зі стану проліферації у стан диференціації
Т. П. Карповець, В. В. Конопельнюк, О. М. Савчук, Л. І. Остапченко
Біосинтез серотоніну в мозку щурів за умов довготривалого вживання розчину фруктози
Н. Г. Ракша, В. В. Конопельнюк, О. М. Савчук, Л. І. Остапченко
Трансферин як потенційний маркер для діагностування хронічної алкогольної інтоксикації
О. Д. Масловська, С. О. Гнатуш, А. А. Галушка
Зміни жирнокислотного складу клітин Desulfuromonas acetoxidans IMB B-7384 за впливу ферум цитрату
Я. І. Колісник, В. В. Литвин, Н. Б. Скочиляс
Спектр коротколанцюгових жирних кислот у вмісті кишечника щурів за впливу ніпазолу
Г. Яворська, І. Білінська, Г. Осьмак
Порівняння мікробіоти повітря приміщень музеїв Прикарпаття
L. V. Bunio, O. M. Tsvilynjuk
Actual and potential activity of oil-polluted sod-podzolic soil by action of phytomeliorant Carex Hirta L.
Г. О. Доброва, І. С. Замбріборщ, О. Л. Шестопал
Методологічні аспекти отримання подвоєних гаплоїдів пшениці твердої методом віддаленої гібридизації
О. Лобачевська, І. Бойко, Л. Карпінець
Фенотипна пластичність моху Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. в умовах техногенно трансформованого середовища
О. П. Житова
Виявлення партеніт і церкарій Alaria alata Goeze, 1782 (Trematoda, Alariidae) у молюсках Planorbis planorbis (Linné, 1758) Волинської області
О. Вовк, О. Орлов
Ґрунтове різноманіття оселищ (Habitats) Українських Карпат і перспективи його охорони
М. В. Франчук, А. А. Бокотей
До гніздової біології дрозда-омелюха Turdus viscivorus L. і дрозда білобрового Turdus iliacus L. у Західному Поліссі
О. В. Прилуцький
Аґарикоїдні гриби (Agaricomycetes, Basidiomycota) сфагнових боліт і заболочених лісів національного природного парку “Слобожанський”
В. В. Буджак, Я. П. Дідух, І. І. Чорней, А. І. Токарюк, Ю. В. Поліщук
Еколого-ценотичні умови зростання нових видів для флори Чернівецької області
А. Одінцова, Х. Скрипець
Нові дані щодо запилення Iris sibirica L. (Iridaceae)
О. О. Дика
Морфологія і васкулярна анатомія квітки Galtonia viridiflora I. Verd. (Hyacinthaceae)
Б. Вихор, Б. Проць
Вплив інвазійних видів рослин на природні та напівприродні типи оселищ Закарпаття

Огляди

І. Загороднюк, М. Гаврилюк, М. Дребет, І. Скільський, А. Андрусенко5, А. Пірхал6
Кіт лісовий (Felis silvestris Schreber, 1777) в Україні: сучасний стан популяцій та експансія виду на схід
Н. В. Гураль-Сверлова, Р. І. Гураль
Рідкісні та маловідомі черевоногі молюски (Gastropoda) рівнинної частини заходу України

Повідомлення

В. Г. Кияк
Життєвість (віталітет) як інтегральний показник стану популяції у рослин
Н.О. Сибірна
Рецензія. Столяр О. Б. Біологічна хімія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. 368 с.