Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2015 Том 9 / N 1

Завантажити повністю журнал в pdf-форматі

Експериментальні роботи

V. V. Hurmach, M. O. Platonov, O. M. Boyko, Yu. I. Prylutskyy
Comparative analysis of SH2 domain structures
Ю. І. Шаловило, Ю. М. Юсипович, В. А. Ковальова, Р. Т. Гут
Вплив фітогормонів на експресію генів дефензинів сосни звичайної
М. І. Лупак, М. Р. Хохла, Г. Я. Гачкова, О. М. Шульга, Н. С. Щеглова, Р. І. Вільданова, А. Р. Зинь, Н. О. Сибірна
Застосування біогенних поверхнево-активних речовин для стабілізації фітопрепарату на основі безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.)
Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, Л. П. Копаниця, Л. Д. Романчук, О. Б. Столяр
Вплив побутових забруднювачів на стан металотіонеїнів у тканинах двостулкового молюска Unio tumidus
S. V. Bychkova
Influence of taurolithocholate 3-sulphate on calcium content in cytosol and store of isolated mice hepatocytes
V. J. Syrvatka, Y. I. Slyvchuk, I. I. Rozgoni, I. I. Gevkan, O. V. Shtapenko
Effect of silver nanoparticles on maturation of rabbit’s oocytes co-cultured with granulosa cells in vitro
I. V. Stadnyk, D. I. Sanagursky
Analytical description of genetic controlling systems in cells in of proliferation and differentiation states
I. V. Redka
The autonomic regulation of heart rate in young individuals with visual dysfunctions
М. М. Яремчук, М. В. Дика, Д. І. Санагурський
Вплив мікрохвильового випромінювання на вільнорадикальні процеси і активність Na+, K+-АТФ-ази зародків в’юна
Д. Р. Абдуліна, К. Г. Тринчук, Л. М. Пуріш
Характеристика сульфатвідновлювальних бактерій, виділених із техногенних екотопів
І. А. Говорін, Е. І. Шацилло, Л. М. Нідзвецька
Накопичення гетеротрофних бактерій мідіями та мітілястерами у прибережних акваторіях південно-західної частини Чорного моря
O. Borysova, O. Ruzhitskaya
Hulled wheats’ (Triticum spelta, Triticum dicoccum) grain quality, germination, and viability characteristics
N. V. Rud
Crown defoliation of Tilia cordata Mill. as an indicator of air pollution levels in landscape garden areas within city conditions
Л. В. Кременська
Пилкування рослин, концентрація пилку яких є низькою, як фактор виникнення сезонної алергії
Л. М. Бабенко, М. М. Щербатюк, І. В. Косаківська
Активність ліпоксигенази й ультраструктурна будова кореневища спороносного і вегетативного пагонів Equisetum arvense L.
М. Р. Грицина
Аналіз синантропної флори Яворівського національного природного парку
A. Odintsova, O.Bilyk, K.Motiuk
Flowering dynamics in the trimorphic species of Lythrum salicaria L. (Lythraceae)
В. В. Качинська
Структурна організація консорцій Ulmus і Populus гірничо-металургійного комплексу Кривбасу
Юрій Квач
Видовий склад риб прибережних мілин Одеської затоки і його зміни залежно від часу доби
О. М. Ковальчук
Риби із розкопок поселення ХІІІ–ХІІ ст. до н. е. поблизу с. Виноградний сад (Миколаївська обл., Україна)
І. В. Комарницький, М. В. Франчук
Топічні зв’язки канюка звичайного Buteo buteo L. (Aves: Falconiformes) у Рівненському природному заповіднику, Шацькому національному природному парку та на суміжних територіях

Повідомлення

Y. Kutsokon, Y. Kvach
The assemblage of fish of the Tyligul River (Black-Sea basin of South-Western Ukraine)
Й.В. Царик, І.С. Хамар
Рецензія. Рудько Г. І., Адаменко О. М. Тиск на біосферу: реанімація чи шлях на Марс: монографія. Київ; Чернівці: Букрек, 2014. – 336 с.

До 95-річчя професора Костянтина Андрійовича Малиновського