Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2015 Том 9 / N 2

Завантажити повністю журнал в pdf-форматі

Експериментальні роботи

N. P. Rybalchenko, M. А. Kharkhota, S. V. Lapa, L. V. Avdeeva
Alga-lysing properties of Bacillus sp.
I. M. Kurchenko
Phenoloxidase activity of dark pigmented yeast-like fungi of Aureobasidium and Hormonema genera
С. Бичкова, В. Гренюх
Активність АТФ-аз постмітохондріальної фракції клітин лімфоми NK/Ly за дії бафіломіцину та НААДФ
Н. В. Коротаєва, Н. В. Ліманська, О. В. Басюл, Ж. Ю. Сергєєва, В. О. Іваниця
Виживання лактобацил і агробактерій, інтродукованих у філосферу рослин
В. Гренюх, М. Луцик, О. Кулачковський, Р. Cтойка, А. Бабський
Порівняльна характеристика параметрів дихання та окисного фосфорилювання в мітохондріях клітин лімфоми Немет-Келлнера та печінки миші
S. Myronovskij, N. Negrych, T. Nehrych, M. Starykovych, V. Tkachenko, V. Yukalo, L. Storozh, O. Nemchenko, G. Lavryk, R. Stoika, Y. Kit
Isolation and characterization of peptides from blood serum of patients with multiple sclerosis
R. D. Ostapiv, V. V. Manko
Antioxidant defense of rat organism at long-term per oral injection of taurine
V. M. Merlavsky, R. D. Ostapiv, O. V. Ikkert, V. V. Manko
Kinetic parameters of respiration in rat permeabilized hepatocytes upon Са2+ in various concentrations in medium and prolonged influence of taurine
Н. В. Єфіменко, К. П. Дудок, Н. О. Сибірна
Вплив L-аргініну i L-NAME на функціональні та фізико-хімічні властивості гемоглобіну за експериментальної хронічної алкогольної інтоксикації
Н. П. Матійців, Х. А. Дронська, Н. М. Артимович, А. Н. Макаренко, Я. І. Черник
Терапевтичний вплив церебрала за умов нейродегенерації, викликаної порушенням функції гена swiss cheese у Drosophila melanogaster
С. С. Грабовський, Я. І. Кирилів, О. С. Грабовська
Вміст амінокислот і поліамінів у грудному м’язі курчат-бройлерів за умов застосування екстракту селезінки з метою нівелювання передзабійного стресу
Y. Shpak, S. Rudenko
Modeling of chromium effect on ecophysiological parameters of soil–plant system
О. В. Гарбар, Н. С. Кадлубовська
Потенційні можливості поширення інвазивного виду слизнів Arion lusitanicus sensu lato у Європі
А. Б. Чаплигіна
Еколого-фауністичний аналіз і успішність розмноження дендрофільних птахів на трансформованих територіях Північно-Східної України
І. О. Синявська, В. М. Пєсков, І. Г. Ємельянов
Співвідношення різних форм групової мінливості краніометричних ознак у популяції гуртової полівки Microtus socialis (Arvicolidae, Rodentia, Mammalia) на півдні України
В. О. Конайкова, М. М. Перегрим, Л. М. Губарь
Доповнення до списку спонтанної флори Ботанічного саду імені академіка О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка
V. H. Kyyak, V. M. Bilonoha, R. I. Dmytrakh, L. V. Gynda, Y. Y. Nesteruk, V. P. Shtupun
Trends in plant population pattern changes under natural and man-induced ecosystem transformations of the high mountain zone in the Ukrainian Carpathians

Огляди

А. І. Опалко, О. Д. Андрієнко, О. А. Опалко
Таксономічний склад і зміни в системі роду Amelanchier Medik.
A. B. Kotliarova, V. V. Manko
The role of intracellular organelles in Ca2+-homeostasis in secretory cells of the lacrimal gland

Повідомлення

O. Reshetylo
Fragmentation degree and effective mesh size of nature-protected areas of the Western Ukraine