Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2015 Том 9 / N 3

Завантажити повністю журнал в pdf-форматі

Експериментальні роботи

Kh. V. Malysheva, K. de Rooij, C. W. G. M. L.wik, D. L. Baeten, R. S. Stoika, O. G. Korchynskyi,3,4
ShRNA-mediated knockdown of interleukin-6 expression rescues tumor necrosis factor α-inhibited osteogenesis in mouse mesenchymal precursor cells
D. Plodnik, I. Voiteshenko, D. Hovorun,
Quantum-chemical analysis of geometric and energetic characteristics of hetero associates m9Ade·m1Ura in main tautomeric form
M. Inomistova, N. Khranovska, O. Skachkova, G. Klymnyuk, S. Demydov
Significance of miR-885-5p in neuroblastoma outcome
S. Bychkova
Influence of NAADP and bafilomycine A1 on activity of ATPase in liver postmitochondrial fraction
О. І. Болдирєв, К. Л. Гулак,4, М. Ю. Батюк, В. Є. Досенко, С. М. Скачков, М. Ітон, Я. М. Шуба
Експресія генів кальцієвих каналів Т-типу і калієвого каналу Kir 4.1 у сітчастому ядрі таламуса та соматосенсорній корі щурів лінії WAG/Rij
Y. Holota, O. Tjapko, T. Dovbynchuk, G. Tolstanova
The disturbance of oxidant-antioxidant balance in rat colonic mucosa after antibiotic therapy
V. P. Rosalovsky, S. V. Grabovska, Yu. T. Salyha
Biochemical and haematological changes in peripheral blood of rats exposed to chlorpyrifos: protective effect of vitamins A and E combination
Н. П. Гарасим
Вільнорадикальні процеси в легенi птиці за дії гіпохлориту натрію
А. О. Безкоровайний,3, А. Р. Зинь, Н. П. Гарасим, Ю. Т. Лень,3, О. М. Фігурка, Д. І. Санагурський
Морфологічні зміни зародків і личинок в’юна за впливу амідних похідних 1,4-нафтохінону
Г. С. Лаврик, О. П. Корнійчук
Біоплівкова форма стафілококів у моно- та бівидовій культурі в поєднанні з лактобацилами
H. O. Dobrova, І. S. Zambriborsh, О. L. Shestopal
The influence of sugar source in induction cultural media on the effectiveness of callus formation and plant regeneration in durum culture of wheat anther in vitro
G. Ye. Kyrychuk
Characteristics of distribution of ions of heavy metals in freshwater mollusks under the parallel action of copper ions and trematode invasion
О. В. Жуков, Г. О. Задорожна
Екоморфічна організація ґрунтового тіла: геостатистичний підхід
A. M. Roman
Fish fauna of the oster river basin (desna river basin, ukraine) – recent data
О. Ю. Акулов
Перші відомості про мікофільний гриб Letendraea helminthicola (Berk. et Broome) Weese ex Petch в Україні
М. Пірогов, І. Кваковська, Т. Мизюк
Епілітна ліхенобіота гірського масиву Черемха (Ужанський національний природний парк)
Д. Балліан, М. Мемішевіч, Ф. Богуніч, Т. Парпан
Морфологічна варіабельність диференційованих за висотою над рівнем моря популяцій дуба звичайного (quercus robur L.) У Боснії та Герцеговині
I. I. Chorney, A. I. Tokaryuk, V. V. Budzhak
Cirsium heterophyllum (L.) Hill (Asteraceae) in the Carpathian Mountains of Ukraine
K. Danylyuk
Marginal and external Gorgany flora’s synanthropization

Огляди

Ю. В. Погорєлова
Рідкісні та зникаючі види рослин гідротопів міста Києва