Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2016 Том 10 / N 2

Завантажити повністю журнал в pdf-форматі

Експериментальні роботи

M. Inomistova, N. Khranovska, O. Skachkova, E. Shaida, S. Demydov
Expression of miR-34 family of microRNA and clinical outcome of neuroblastoma
R. I. Sydor, N. M. Khranovska, O. V. Skachkova, L. M. Skivka
The effect of perioperative analgesia with omnopon and parecoxib on the endocytic activity of murine phagocytes on the model of tumor surgery
Н. П. Гарасим, А. Р. Зинь, А. О. Безкоровайний, Д. І. Санагурський
Глутатіон-S-трансферазна активність зародків в’юна впродовж ембріогенезу за дії гіпохлориту натрію
О. Горбулінська, М. Хохла, Г. Гачкова, А. Зинь, Р. Вільданова, О. Шульга, Л. Міщенко, Н. Сибірна
Розробка способу отримання стабільних субстанцій для функціональних харчових продуктів на основі порошку кореневих бульб якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) та дослідження їхньої цукрознижувальної активності у щурів
О. А. Шатинська, Р. Я. Іскра
Дія цитрату магнію на про/антиоксидантний статус печінки за експериментального цукрового діабету у щурів
M. M. Bayliak
Effects of bicarbonate and alpha-ketoglutarate on sensitivity of Saccharomyces cerevisiae yeast to hydrogen peroxide and iron ions
S. V. Diakiv, S. O. Hnatush, O. M. Moroz, O. Ya. Prypin, O. R. Kulachkovskyi, V. Ye. Bodnaruk
Sulfur reducing bacteria from coal pits waste heaps of Chervonograd mining region
Г. О. Задорожна
Будова дерново-літогенного ґрунту на червоно-бурій глині в екологічному аспекті
М. C. Кобилецька
Індуковані саліцилатом зміни розподілу важких металів у пшениці та кукурудзи за дії кадмію хлориду
В. І. Баранов, А. Р. Баня, О. Я. Карпенко, М. В. Пристай, О. В. Карпенко
Використання біогенних поверхнево-активних речовин під час вирощування сорго на субстратах відвалів вугільних шахт
М. В. Довгаюк-Семенюк, О. І. Величко, О. І. Терек
Вміст вільних амінокислот у конюшини лучної за дії умов нафтозабрудненого ґрунту
H. O. Klymenko, I. M. Kovalenko
Basic approaches to determining stability of populations of rare plant species
В. В. Дармостук
Лишайники та ліхенофільні гриби Русової балки (Великоолександрівський район, Херсонська область)
V. M. Mokrosnop
Dynamics of chlorophyll and paramylon accumulation in Euglena gracilis cells at mixotrophic cultivation
Л. М. Бабенко, М. М. Щербатюк, О. В. Поліщук, І. В. Косаківська
Структурно-функціональні особливості фотосинтетичного апарату водяної папороті Salvinia natans (L.) All.
В. В. Лавров, О. І. Блінкова, О. М. Іваненко, З. В. Поліщук
Консортивні зв’язки афілофороїдних грибів та Quercus robur L. У місцях промислового добування граніту і рекреаційної діяльності
Ye. Yakovlev, V. Kharchenko
Over world distribution of Steinernematidae and Heterorhabditidae (Nematoda, Panagrolaimida et Rhabditida) entomopathogenic nematodes
V. N. Trokhymets
Species diversity and seasonal dynamics of littoral zooplankton community structures of Bakshalynske reservoir
O. S. Sachok, I. J. Tsaryk
The role of insects in pollination and dissemination of some plant species in high-mountains of the Ukrainian Carpathians

Огляди

М. Я. Сабат, Р. Я. Іскра
Фруктани: хімічна структура, біологічні властивості та метаболізм кишковою мікрофлорою

Повідомлення

Р. С. Стойка
Володимир Корнійович РИБАЛЬЧЕНКО. До 75-річчя від дня народження
І. М. Горбань, К. М. Назарук
Професорові Йосифу Царику – 70!
Й.В. Царик, І.С. Хамар
Рецензія