Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2016 Том 10 / N 3

Завантажити повністю журнал в pdf-форматі

Експериментальні роботи

A. M. Naumenko, A. Yu. Nyporko, O. V. Tsymbalyuk, N. Ye. Nuryshchenko, I. S. Voiteshenko, T. L. Davidovska
Molecular docking of nanosized titanium dioxide material to the extracellular part of GABAb-receptor
B. O. Chekh, M. V. Ferens, Y. V. Martyn, D. D. Ostapiv, V. V. Vlizlo
GluLa-DPG-PEG600 nanopolymer binds proteins and spreads to rats’ organs and tissues
І. В. Панчук, Г. Л. Антоняк
Вплив препарату “Вітакорм-БСР-форте” на антиоксидантні та цитопротекторні процеси у слизовій оболонці тонкого кишечника за дії афлатоксину В1
О. В. Цимбалюк
Вплив каліксарену С-99 на скоротливу активність м’язів товстого кишечника щурів
О. М. Зубровська, В. М. Гришко
Видоспецифічні зміни кутикулярних ліпідів і процеси пероксидного окиснення ліпідів у листках деревних рослин у промислових умовах
Л. В. Худолєєва, Н. К. Куцоконь, Н. М. Рашидов, О. М. Дуган
Кількісні та якісні оцінки викидів шкідливих речовин у довкіллі під час спалювання деревини порівняно з природним газом і вугіллям
N. Ya. Kyyak, O. L. Baik
Role of the bryophyte cover in accumulation of organic carbon and biogenic elements in technogenic substrate on the territory of sulfur deposit
В. І. Баранов, Ю. Є. Синявський, М. М. Гузь, Р. Я. Серкіз
Вивчення хімічного складу та біологічної активності речовини-супутника насіння Metasequoia glyptostroboides Hu & Cheng
Л. В. Войтенко, Р. В. Ліхньовський, І. В. Косаківська
Особливості акумуляції й локалізації індоліл-3-оцтової кислоти в органах спорофіта salvinia natans (L.) All. на різних фенологічних фазах розвитку
M. V. Dmytruk, N. V. Vasyliv, I. V. Derkach, I. M. Mykiyevych, N. D. Romanyuk
Effects of seed priming with growth regulator biolan on salt tolerance of Pisum sativum L.
Л. Карпінець, О. Лобачевська, В. Баранов
Вплив мохів на мікрокліматичні умови едафотопів породних відвалів і їхні адаптаційні реакції
А. Одінцова
Локуліцидне розкривання верхніх і нижніх коробчастих плодів у порядку Myrtales
І. О. Рибалка
Прикладні аспекти екологічного менеджменту популяції омели білої (Viscum album L.) на урбанізованих територіях (на прикладі м. Харків)
G. Kuzyo
Structure of breeding bird communities in urban and sub-urban green areas of Lviv city with different degree of anthropogenic pressure

Повідомлення

С. С. Степанов
Стимулювання накопичення ліпідних включень клітинами Chlamydomonas reinhardtii
І. І. Чорней, В. В. Буджак, А. І. Токарюк
До поширення Pedicularis exaltata Besser (Orobanchaceae Vent.) у Чивчино-Гринявських горах (Українські Карпати)
В. В. Дармостук, Л. М. Гавриленко
Stigmidium gyrophorarum (Arnold) D. Hawksw. – новий вид ліхенофільних грибів для України