Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2017 Том 11 / N 1

Завантажити повністю журнал в pdf-форматі

Експериментальні роботи

A. M. Naumenko, O. V. Tsymbalуuk, M. A. Skoryk, I. S. Voiteshenko, V. A. Skryshevsky, T. L. Davydovska
Nanosized titanium dioxide material. Modulation of spontaneous motility and gaba-dependent regulation of functions of stomach smooth muscles in vivo
R. V. Fafula, О. K. Оnufrovych, D. Z. Vorobets, U. P. Iefremova, Z. D. Vorobets
Glutathione antioxidant protection system in ejaculated spermatozoa of infertile men with different forms of pathospermia
L. L. Gnatyshyna, H. I. Falfushynska, V. V. Mykhalska, I. M. Maletska, V. V. Martyniuk, Z. Yu. Kubashok, A. V. Kharchuk, I. V. Soltys, N. Y. Mischuk, I. M. Sokolova, O. B. Stoliar
Biochemical responses of bivalve mollusk Unio tumidus to the effect of nanoform of zinc oxide depending on the thermal regime
N. P. Harasym, O. I. Bishko, S. M. Mandzynets, А. B. Heneha, M. B. Halan, V. P. Otchych, D. I. Sanahursky
Activity of key enzymes of antioxidant system in rat blood plasma under the effect of histamine and sodium hypochlorite
Г. М. Кузнєцова, Н. В. Дзюбенко, І. О. Черещук, Т. В. Рибальченко
Вплив водорозчинних С60 фулеренів на розвиток гострого коліту у щурів
В. П. Росаловський
Кисень-транспортна функція гемоглобіну щурів за гострої і хронічної інтоксикації хлорпірифосом у різних дозах
Н. Ю. Сусол
Вплив комплексів антисенс-олігодезоксинуклеотидів з полімерними носіями на вміст клітинного пріона у пріон-реплікувальних органах щурів
Н. О. Шурко, Т. В. Даниш, М. І. Вороняк
Застосування барвник-лігандної хроматографії для очищення фактора VIII зсідання крові
О. М. Чайка, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
Сульфурредуктазна активність Desulfuromonas sp. YSD S-3 за різних умов культивування
Ю. С. Шелюк, К. П. Гончаренко
Просторово-часова динаміка різноманіття річкового фітопланктону за впливу антропогенних чинників (на прикладі р. Гнилоп’ять, басейн Дніпра)
О. О. Перепелиця, О. І. Сметанюк, К. П. Купчанко
Накопичення флуоридів рослинами виду Bidens tripartita L. на ендемічних територіях
Л. Карпінець, О. Лобачевська, В. Баранов, С. Дяків, С. Гнатуш
Вміст загального нітрогену і важких металів у гаметофіті мохів та поверхневому шарі техногенного субстрату шахтних відвалів
Х. І. Скрипець, А. В. Одінцова
Морфологічна структура суцвіть Gladiolus imbricatus L. та Iris sibirica L. (Iridaceae)
В. О. Начичко, В. І. Гончаренко, В. В. Буджак, А. І. Прокопів
Поширення видів роду Thymus L. (Lamiaceae) на території Чернівецької області (Україна)
З. І. Мамчур, М. В. Чуба, Ю. А. Драч
Екологічні особливості видів рослин на території залізниці міста Львова
М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. О. Бєдункова, В. О. Конончук
Інтенсивність дихання Amatitlania nigrofasciata за різних концентрацій токсикантів у модельних експериментах
V. O. Stakh, I. S. Khamar, O. S. Reshetylo, Yu. М. Zabytivskyi
Phenes of water frogs (Pelophylax) as the indicators of water bodies’ contamination in Pre-Carpathians, Roztochia, LESSER and Western Polissia