Біологічний факультет

Біологічні дослідження у Львівському університеті, які розпочалися 1774 року, мають багаті традиції. У різні роки тут працювали Б. Дибовський, А. Бек, Ф. Каменський, Я. Парнас, Р. Вейгль, А. Лазаренко, К. Леутський, В. Захваткін, П. Никифоровський, П. Ярошенко, П. Литвинов, Г. Козій, В. Здун, І. Шостаковська, Б. Сухомлінов, О. Гойда, М. Деркач, Г. Шавловський, С. Гребінський. Їхні дослідження стали надбанням світової науки.

На сьогоднішній день до складу біологічного факультету входять кафедри ботаніки, зоології, екології, біофізики та біоінформатики, біохімії, генетики та біотехнології, мікробіології, фізіології людини і тварин, фізіології та екології рослин.

Навчання на факультеті відбувається на денній і заочній формах за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра. Бакалаврів готують за напрямами "Біологія" і "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". Спеціалістів і магістрів за спеціальностями "Ботаніка", "Біохімія", "Біофізика", "Генетика", "Зоологія", "Мікробіологія", "Фізіологія людини і тварин", "Фізіологія рослин", "Екологія та охорона навколишнього середовища".

На факультеті працює міжфакультетська лабораторія інструментальних методів досліджень, міжкафедральні лабораторії спектрофотометричних методів у біології та навчально-методична лабораторія вивчення біорізноманіття, три науково-дослідні лабораторії, комп'ютерний клас. До послуг студентів – Зоологічний музей та Гербарій, які є національним надбанням України та Ботанічний сад.

Навчальний процес на факультеті забезпечує високопрофесійний колектив науково-педагогічних кадрів, серед яких – шістнадцять докторів наук та професорів і шістдесят один доцент.

Незабутніми є враження студентів від навчальних практик, які проходять на базі Високогірного біологічного стаціонару в с. Кваси Рахівського району Закарпатської області, Шацького біолого-географічного стаціонару та Ботанічного саду Університету.

Студенти мають змогу працювати в наукових гуртках, товариствах і клубах за всіма спеціальностями. Для них організовують олімпіади з різних дисциплін, конференції, конкурси наукових робіт. Найкращих студентів нагороджують іменними стипендіями. На факультеті функціонує студентське самоврядування, яке очолює Студентська рада. Результатом їхньої роботи є різноманітні акції та заходи: "Від серця до серця", Шевченківські дні, "Таланти біологічного факультету", КВК, День студента, Андріївські вечорниці, Великодня толока, "Міс університету".

Випускники біологічного факультету працюють не лише у школах, ліцеях, гімназіях, коледжах, а й у провідних науково-дослідних установах України, США, Німеччини, Австрії, Франції, Великобританії, Чехії. Лише у Львові випускники факультету різних років формують колективи Інституту біології клітини НАН України, Інституту екології Карпат НАН України, Державного науково-дослідного інституту ветпрепаратів та кормових добавок, Інституту біології тварин УААН, Львівського державного природознавчого музею НАН України. Щороку зростає можливість працевлаштування на підприємствах харчової та переробної промисловості різних форм власності. Актуальною є робота в установах природоохоронного спрямування та музеях. Перспективним є працевлаштування в діагностичних лабораторіях медичного профілю, санітарно-епідеміологічних станціях, лабораторіях із захисту рослин.

Біологічний факультет чекає освічених юнаків і дівчат, які не бояться труднощів, налаштовані на працю, мріють пізнавати таємниці живого світу.

Документи до Львівського національного університету імені Івана Франка абітурієнти подають особисто. Перелік документів перераховано в правилах прийому до Університету. Вступ проходить за результатами незалежного зовнішнього оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО):

За напрямком 6.040102 - Біологія:

  1. Біологія (базовий);
  2. Українська мова та література;
  3. Хімія.

За напрямком 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування:

  1. Біологія (базовий);
  2. Українська мова та література;
  3. Географія.

Адреса Приймальної комісії:
вул. Січових стрільців, 14, м. Львів, 79602
тел. (032) 239-43-30, 272-20-68
e-mail: pkunivlv@franko.lviv.ua
http://www.lnu.edu.ua/general/pryimalna_komisiya/index.htm