Дисципліни вільного вибору на 2017-18 навчальний рік

Спеціальність 014 Середня освіта. Магістри другого року навчання

Семестр 3.
ДВС

1. Філогенія та еволюція рослин

Викладач: доцент кафедри ботаніки Одінцова Анастасія Валеріївна

Анотація: Розглядаються закономірності історичного розвитку рослинного світу та способи його відображення у систематиці. Курс поглиблює знання щодо принципів побудови філогенетичної системи рослинних організмів, знайомить з основними напрямками еволюції органів рослин. Вивчаються характеристики головних груп рослин та їхнє місце в системі рослинних організмів.

2. Фітодизайн

Викладач: доцент кафедри ботаніки Калінович Наталія Олексіївна

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із різноманіттям життєвих форм вищих рослин, із екологічними умовами їх розвитку, із декоративністю життєвих форм і можливістю їх використання у фітодизайні. Основними завданнями вивчення курсу є формування у студентів системи знань, необхідних для розуміння умов виникнення в природі різноманіття життєвих форм вищих рослин; формування вміння виявляти декоративні особливості життєвих форм і оцінювати можливість їх використання у фітодизайні; розвиток вміння оцінювати роль рослини різних життєвих форм в структурі ландшафту з метою подальшого їх використання у ландшафтному проектуванні. Практична частина курсу дає можливість студентам створити власні декоративні або міні-ландшафтні композиції, використовуючи знання про біологічні і морфологічні особливості застосованих рослин. Особлива увага приділяється рослинам природної флори та інтродукованим на заході України. Курс знайомить студентів із декоративністю життєвих форм і можливістю їх використання у фітодизайні.