Олімпіада для абітурієнта

Завдання 1.
Дати порівняльну характеристика основних ознак представників класів Дводольних і Однодольних.

 

Завдання 2.
Порівняти будову і функції рослинної і тваринної клітин.

 

Завдання 3.
Чи властиве вегетативне розмноження для хордових тварин? Наведіть прилади та опишіть їхні життєві цикли.

 

Завдання 4.
Чому в Чорному морі не ростуть корали? Обгрунтуйте.

 

Завдання 5.
Порахуйте у себе частоту артеріального пульсу за 15 с. Після цього зробіть 20 присідань. Встановіть частоту пульсу відразу після присідань, а потім через одну, дві та три хвилини. Результати запишіть у таблицю. Охарактеризуйте встановлену зміну частоти пульсу в ході експерименту.

Час реєстрації Частота пульсу, уд./хв Примітка
До навантаження
Після навантаження
через 0 хв
через 1 хв
через 2 хв
через 3 хв

 

Завдання 6.
Встановіть відповідність між організмами і характерними для них властивостями:
1. Вірус імунодефіциту людини
2. Вірус грипу
3. Кишкова паличка
4. Молочнокислі бактерії
5. Вірус поліомієліту

А. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом
Б. Вірус уражує слизові оболонки верхніх дихальних шляхів
В. Вірус уражує Т-лімфоцити
Г. Вірус уражує нервові клітини
Д. Вірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, через заражену їжу та воду.
Е. Спричиняють кисломолочне бродіння
Є. Живуть в організмі людини
Ж. Є умовно-патогенними мікроорганізмами
З. Використовують у харчовій промисловості

 

Завдання 7.
Схрещування білих та сірих мишей дає лише сірих нащадків. У другому поколінні народилося 129 сірих та 34 білих особин. Як успадковується ознака? Яке потомство отримають від схрещування F1 з їхніми батьками?

 

Завдання 8.
Скільки залишків амінокислот міститиме поліпептидний ланцюг, кодований геном, що містить 1248 нуклеотидів?

 

Завдання 9.
Які органічні сполуки входять до складу біологічних мембран?

 

Завдання 10.
Чи можливе утримання температури власного організму в певних межах при різких перепадах температури навколишнього середовища?