Спеціалізована вчена рада

У Львівському національному університеті імені Івана Франка функціонує спеціалізована вчена рада К 35.051.14 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями:

  • 03.00.02 – біофізика
  • 03.00.04 – біохімія
  • 03.00.13 – фізіологія людини і тварин

Спеціалізована вчена рада  була створена у 1995 році і є єдиною в Західній Україні радою з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за цими спеціальностями. Основними засадами, на яких працює рада, є:

  • науковість і принциповість
  • об’єктивність і вимогливість
  • доброзичливість і некорисливість.

Головою спеціалізованої вченої ради є доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Манько Володимир Васильович (спеціальність 03.00.13).

Заступники голови ради:

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Бабський Андрій Мирославович (спеціальність 03.00.02)

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка Сибірна Наталія Олександрівна (спеціальність 03.00.04)

Секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин Іккерт Оксана Володимирівна.

Контактна інформація:
(032) 239-42-37
k35.051.14.lnuif@lnu.edu.ua

Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 03 квітня 2014 року наказом № 455 від 15.04.2014 діяльність спеціалізованої вченої ради продовжено до 3 квітня 2016 р.

Склад спеціалізованої вченої ради К 35.051.14

Прізвище, ім’я, по-батькові Науковий ступінь, шифр спеціальності в раді
Манько Володимир Васильович
(голова ради)
д.б.н., професор, 03.00.13
Бабський Андрій Мирославович (заступник голови ради) д.б.н., с.н.с., 03.00.02
Сибірна Наталія Олександрівна (заступник голови ради) д.б.н., професор, 03.00.04
Іккерт Оксана Володимирівна
(вчений секретар)
к.б.н., доцент, 03.00.13
Антоняк Галина Леонідівна д.б.н., професор, 03.00.02
Вовканич Любомир Степанович к.б.н., доцент, 03.00.02
Галан Марія Богданівна к.б.н., доцент 03.00.02
Дацюк Леонід Олексійович к.б.н., с.н.с., 03.00.04
Дрель Віктор Ростиславович д.б.н., с.н.с., 03.00.04
Жолос Олександр Вікторович д.б.н., с.н.с., 03.00.02
Іскра Руслана Ярославівна д.б.н., с.н.с., 03.00.04
Клевець Мирон Юрійович д.б.н., професор,03.00.13
Мисаковець Олексій Григорович к.б.н., доцент, 03.00.13
Осташ Богдан Омелянович д.б.н., с.н.с., 03.00.02
Санагурський Дмитро Іванович д.б.н., професор, 03.00.02
Стойка Ростислав Степанович член-кор. НАН України, д.б.н., професор, 03.00.04
Федірко Наталія Вікторівна д.б.н., професор, 03.00.13
Фекета Володимир Петрович д.б.н., професор, 03.00.13

 

Інформація для здобувачів наукових ступенів