Дибовський (Dybowski) Бенедикт Тадеуш (30.IV.1833, с. Адемчено Мінської губ.–30.I.1930, м. Львів) – біолог, медик, д-р зоології (Versuch einer Monographie der Cyprinioden Livlands, 1862), проф.
Навчався у Дерпт. (Тарту, 1851–57), Вроцлав. (1857–58), Берлін. (1858–60) ун-тах; 1861–64 проф. надзвич. Варшав. вищої школи; 1864–76 перебування на засланні в Сибіру за участь у Січневому повстанні; 1877–82 працював лікарем на Камчатці; 1882–1906 проф., 1883–1906 зав. каф. зоології, 1886–87 декан філос. ф-ту Львів. ун-ту; 1900 обрано ректором, проте від посади відмовився.
Наук. інтереси: дарвінізм, гідробіологія, антропологія; один з засновників лімнології; впорядкував, систематизував та суттєво поповнив колекції Кабінету натур. історії філос. ф-ту Львів. ун-ту. Завдяки його клопотанням 1885 створено Зоол. музей Львів. ун-ту. Основою колекцій стали збори вченого з півдня Байкалу, Уссурі, Дал. Сходу, Камчатки, Командорських островів, Польщі, Білорусі та Зах. України. Описав понад 300 нових видів тварин. Бл. 350наук. праць, зокр., Рыбы системы вод Байкала (Изв. Сиб. отдела Русс. геогр. об-ва. 1876. Т. 7. № 1); Studien uber die Saugethierzahne (Lemberg, 1888);Rzut oka na Historyczny rozwoj Zoologii (Lwów, 1895); O faunie mieczakow bajkalskich (Lwów, 1911).
Член Пол. АН (1884) та АН Петербурга. Почесний проф. Львів., Варшав. і Вільн. ун-тів, член-кор. АН СРСР; кавалер ордена “Відродженої Польщі”, почесний житель Львова. Орден св. Станіслава, титул радника, золота медаль за дослідження в іхтіології.
Л-ра: Большая советская энциклопедия, М., 1972; DomaniewskiJ. Benedykt Dybowski. Warszawa, 1954. 174 s.; Feliksiak S. Słownik biologów polskich. Warszawa, 1987. s. 142-144; Słownik narzeczy ludów Kamczackich. Słownik narzecza Kamczadałow zachodnich, ze zbiorow Prof. B. Dybowskiego, opracowany przez Ing. Radlinskiego. IV. München, 1996; Brzek G. Benedykt Dybowski. Źycie i dzielo. Warszawa; Wrocław, 1994. 396 s.; Насонов Н., Сушкин П. Записки об ученых трудах проф. Б. И. Дибовского // Изв. АН СССР. Отдел физ.-мат. наук. 1928. № 8-10.
                                                                                    
Джерело: Шидловський І. Дибовський (Dybowski) Бенедикт Тадеуш / І.Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 1: А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. .