СТРАУТМАН Федір Йоганович (25. VI. 1912, м. Челябінськ–22.XII.1967, м. Одеса) – зоолог, канд. біол. наук (Орнитофауна бассейна озера Чаны и ее хозяйственное значение, 1941), д-р біол. наук (Птицы Советских Карпат, 1953), проф. (1954).
Закінчив біол. ф-т Том. ун-ту (1936), аспірантуру (1940). У 1934–36 співроб. Новосибір. мисливпромрибстанції, а також Москов. зоопарку (помічник і зав. секції птахів), 1936–37 мисливський інспектор Мислив. інспекції Москов. обл., 1937–40 помічник декана біол. ф-ту Том. ун-ту з заочн. навчання, інспектор екстернату і ст. викладач; 1940–42 зав. наук. частини в Алма-Атин. зоопарку; 1942–45 служба у Рад. армії; 1945–64 зав. каф. зоології хребетних, 1946–47, 1949–51, 1954–60 декан біол. ф-ту, 1946–49 директор Зоол. музею, 1956 директор Ботан. саду, 1957 зав. пробл. лаб. радіац. та фіз.-хім біології, 1960–64 проректор з наукової роботи Львів. ун-ту; 1945–49 читав лекції в Львів. зоовет. ін-ті, Львів. лісотехн. ін-ті;  1951–54 зав. відділу зоології Ін-ту агробіології АН УССР за сумісн.; 1964–67 проф. каф. зоології хребетних Одес. ун-ту.
Наук. інтереси: зоологія, зоогеографія, орнітологія, екологія. Брав участь у створенні першої Рад. енциклопедії. Бл. 100 наук. праць, зокр., До розповсюдження кільчастої горлиці Streptopeliadecaoto (Friv.) (Доп. та повідомл. Львів. ун-ту. 1947. Вип.1); Птицы Советских Карпат (К., 1954); Птицы западных областей УССР. В 2 т. (Львов, 1963); Заселение птицами экологических ниш культурного ландшафта в Европе (Зоогеография суши: Тр. 3 Всесоюз. совещ. по зоогеогр. суши. Ташкент, 1963); Матеріали до фауни хребетних тварин криволісся Східних Карпат (Наук. зап. Львів. ун-ту. Сер. біол. 1949. Т. 16. Вип. 5; зі співавт.).
Орден “Трудового Червоного прапора”, Медаль “За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні” (1946).
Л-ра: Орнитологи Украины: Библиогр. справочник. Вып. 1 /Под ред. Т. А. Атемасовой, И. А. Кривицкого. Х., 1999. 286 с.; Татаринов К. А. Орнітолог Федір Йоганович Страутман // Орнітофауна західних областей України та проблеми її охорони. Матеріали доп. V наради орнітологів та аматорів орнітол. руху Зах. України. Луцьк, 1990. С. 175-180.
 
Джерело: Закала О. СТРАУТМАН Федір Йоганович /  О. Закала, І. Горбань // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 147-148.