Здун Всеволод Ілліч (30.XII.1907, с. Пригоріле Грубешівського повіту Люблінського воєв.–22.V.1999, м. Львів) – біолог-зоолог, паразитолог, канд. біол. наук (Фауна личинок трематод в моллюсках водоемов западных областей УССР, 1952), д-р біол. наук (Личинки трематод в пресноводных моллюсках Украинской ССР, 1962), проф. (1965).
Закінчив природ. ф-т (1936), педагог. курси гуманітарного ф-ту (1937) Варшав. ун-ту. З 1939 дослідн. робота в Ін-ті зоології Варшав. ун-ту. Під час війни викладав у школах Грубешів. повіту, в перші повоєнні роки у сер. спец. закладах м. Луцька; 1946–61 мол., наук., ст. наук. співроб., 1961–63 зав. відділу паразитології Львів. наук.-природознав. музею АН УРСР; 1963–74 зав. каф. зоології безхребетних, 1974–84 зав., 1984–98 проф. каф. зоології Львів. ун-ту.
Наук. інтереси: паразитологія, малакологія, порівняльна анатомія й філогенія безхребетних тварин. Бл. 160 наук. праць, зокр., Джерела і шляхи інвазії тварин збудниками фасціольозу та боротьба з ним (К., 1960); Біологія і поширення личинок трематод (К., 1966); Cercariae from Corotuscorneus (L.) in the environments of Warszawa (Acta Parasitol. Polon. 1959. Vol. 7); До фауни Закарпаття (Наук. зап. Львів. наук.-природознав. музею АН УРСР. 1960. № 8).
Бл. 40 років очолював Львів. філію Укр. паразитол. т-ва. Грамоти Мін. освіти, медаль Всесоюз. с.-г. виставки.
 
Джерело: Шидловський І. Здун Всеволод Ілліч  / І. Шидловський, В. Лєснік // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 1: А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 530-531.