Шацький біолого-географічний стаціонар

 

Шацький біолого-географічний стаціонар Львівського національного університету імені Івана Франка є його навчально-науковою базою і функціонує круглорічно. Стаціонар розміщений у Шацькому районі Волинської області на території Шацького національного природного парку (ШНПП) в урочищі озера Пісочного на земельній ділянці загальною площею 4,74 га, яка виділена для Львівського національного університету імені Івана Франка (далі Університет) згідно Державного акту на право постійного користування.

Заснований у 1958 році як біологічний, а з 1969 р. – біолого-географічний стаціонар.

З моменту створення на стаціонарі проводять навчальну та виробничу практики студенти біологічного, а згодом і географічного факультетів. Для забезпечення функціонування стаціонару на його території будують їдальню, спальний і лабораторний корпуси, технічні споруди. У будівництві та озелененні території стаціонару декоративними видами рослин беруть активну участь геоботанічна експедиція та ботанічний сад університету. Створені стаціонарні науково-дослідні лабораторії: еколого-гідробіологічна лабораторія біологічного факультету із відділеннями ботаніки і зоології та лабораторія лімнології і географії ґрунтів географічного факультету. Споруджено гідрометеорологічну станцію.

У 1976 р. за ініціативою студентів біологічного і геологічного факультетів створено міжфакультетську студентську науково-дослідну групу „Шельф.

На даний час діяльність Шацького біолого-географічного стаціонару регламентується “Положенням про біолого-географічний стаціонар", природоохоронним законодавством України, Статутом Університету, двосторонніми угодами між Університетом і ШНПП. Для проведення практики стаціонар облаштований гуртожитком на 100 осіб, кухнею, їдальнею, літнім навчальним класом та лабораторією. На стаціонарі створена колекція рідкісних та зникаючих видів фауни та флори Шацького НПП.

Основним призначенням стаціонару є проведення:

  • навчальної і виробничої практик студентів біологічного, географічного та інших факультетів згідно з навчальним планом та Положенням про навчальну і навчально-виробничу практику студентів вузів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993р. за №93;
  • наукових досліджень та моніторингу за станом довкілля згідно діючих тем науково-дослідних лабораторій біологічного, географічного, геологічного та фізичного факультетів і у відповідності до договору про науково-дослідну робо-ту Університету і ШНПП;
  • наукових досліджень для виконання курсових, дипломних, дисертацій-них та експедиційних робіт;
  • наукових семінарів, конференцій тощо.

Шацький біолого-географічний стаціонар є базою для проведення досліджень науковців Інституту гідробіології НАН України, ботанічного саду імені Володимира Гришка НАН України, а також іноземних студентів та науковців за програмою договорів міжнародного співробітництва Львівського національного університету імені Івана Франка з вищими навчальними закладами Кракова, Любліна та Варшави.

На стаціонарі регулярно проходять наукові конференції з різних аспектів досліджень території Волинського Полісся. Деякі з них стали традиційними.

Університет є активним учасником міжнародного проекту включення Шацького національного природного парку до міжнародного біосферного заповідника „Західне Полісся”. З 2000 року на території Шацького національного природного парку виконують держбюджетні теми:

Сучасний стан та трансформаційні процеси в гідробіоценозах водойм західного регіону України, їхня охорона та раціональне використання”;

“Вплив екологічного середовища на стан та збереження біотичного різноманіття Шацького національного природного парку”;

“Фауністичне і мікробне різноманіття екосистем Розточчя і Шацького поозер’я та їхня стійкість до дії антропогенних чинників”;

“Моніторинг багатофакторних впливів та синергетичних ефектів на екосиcтеми Шацького національного природного парку”.

Науковими керівниками цих тем є професори Й. В. Царик та С. П. Гудзь.

Результати наукових досліджень, проведених на території Шацького національного природного парку протягом останнього десятиріччя професорсько викладацьким складом, науковцями, співробітниками і студентами Львівського національного університету імені Івана Франка, надруковані у багатьох періодичних виданнях, збірниках. Підготовлено монографію „Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем“, авторами якої є: Й. В. Царик, І. М. Горбань, В. А. Грабовський, В. О. Хмелівський, А. Б. Богуцький, О. В. Костюк, О. С. Дзендзелюк, Н. І. Карпенко, І. Б. Залеський, В. І. Баранов, В. І. Лашманов, О. В. Головачов, І. В. Дикий, О. Б. Думич, О. С. Закала, О. Р. Іванець, В. В. Лєснік, О. М. Савицька, М. А. Сеник, Є. Б. Сребродольська, І. В. Шидловський, І. П. Яворський, П. Т. Ященко.