Бенедюк Галина Олександрівна Бенедюк Г.О. (28.XI.1928, с. Решуцьк, Олександрійського р-н Рівнен. обл.) – біолог-зоолог.

Закінчила біол. ф-т (1953), аспірантуру (1962) Львів. ун-ту. У 1953–57 зоолог Чарджоуського від-ня Туркмен. протичумної станції, 1957 зав. клін. лабор. Рівнен. туберкульозного диспансеру, 1958–59 ст. лабор., 1962–63 і 1966–1968 асист. каф. зоології хребетних; 1963–1965 мол. наук. співроб. пробл. наук.-досл. лабор. фіз.-хім. та радіаційної біології, 1965–67 зав. зоолог. музеєм (зоол. лабор.) Львів. ун-ту. Подальша доля не відома.
Наук. інтерси: біологія і екологія гризунів, зокр., мишовидних. Працювала над дисертацією «Морфологічні та еколого-фізіологічні особливості мишовидних гризунів Чорногори». Автор 9 наук. праць, зокр., Фауна паразитов желтогорлой мыши в связи с ее экологией (В кн. Проблемы паразитологии. К., 1963; с соавт.); Дослідження наземних хребетних Українських Карпат і прилеглих територій (Вісн. Львів.ун-ту. Сер. біол., географ. і геолог. 1968. Вип. 4; зі співавт.); Кількісний і якісний склад білків сироватки крові риб, земноводних, плазунів, птахів та ссавців (Вісн. Львів.ун-ту. Сер. біолог. 1971. Вип. 5; зі співавт.).
 
Джерело: Затушевський А. БЕНЕДЮК Галина Олександрівна / А. Затушевський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 1: А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 193.