БРИҐІДЕР Володимир Васильович (26.VII.1889, с. Демидиче, нині смт Заболотів Снятин. р-ну Івано-Франк. обл.–12.VII.1952, м. Торонто, Канада) – біолог-зоолог, д-р філософії (1920), проф. (19  ) .

Закінчив філос. ф-т Львів. ун-ту (1911). У 1916–18 викладач військ. курсів укр. гімназії у Відні; 1918–39 викладач гімназії, реальн. школи, дівочої учитель. семінарії сестер Василіанок у Станіславові (нині Івано-Франківськ); 1940–41 проф. зоології та порівнял. анатомії Львів. ун-ту; 1942–44 проф. зоології Держ. мед.-природн. фахових курсів (м. Львів); 1944 працівник антрополог. відділу Природн. музею Відня; з 1948 наук. співроб. Департаменту зоології Торонт. ун-ту (Канада).
Наук. інтереси: анатомія тварин, зокр., молюсків; генетика; бактеріологія; гігієна; охорона природи. Автор 11 наук. праць, зокр., Über den mikroskopischen Bau der Speich-seldrusen bei den Nudibranchiata (Zeitschrift fur Wissen-schaftliche Zoologie. 1914, 110: 359-418, pls. 12-14); Закони Менделя в людини та їх важливість для медицини (Лікарський Вісник, 1920); Нікотин і боротьба з ним (Львів, 1931); Рогулька водяна (Trapa natans) в околицях Дубовець над Дністром (Збірник фізіограф. Комісії Наук. Тов. ім. Шевченка, 1932); Мікроскоп. будова слинових заліз у Polycera quadrilatera на тлі відносин у цілої групи Нагозябрих. (Збірник мат. природн. лік. секції Наук. Тов. ім. Шевченка, 1933); Липова алея в Станіславові в її сучасному і минулому як гідна охорони памятка природи (Зб. Фізіограф. Комісії НТШ у Львові. 1934. Т. 6); Елементи науки про бактерії (Станіславів, 1937); In what embryonic stage do the eggs of Neodiprion enter the winter diapause? (Canadian J. оf Zoology. 1952. Vol. 30); The skin glands of the Opistobranchia Mollusca (Proceedings of the Shevchenko Scentific Society, New York, 1955, vol. III (XXXI), p. 5-14).
Член (1932) і секретар Комісії з охорони природи НТШ у Львові (з 1935): 1936 звернувся до греко-катол. і православних епископів із закликом зберегти старі дерева поблизу храмів (було виконано), організував степовий резерват побл. м. Калуша (нині Івано-Франк. обл.), організував у Станіславові секцію охорони гір; один із засновників та заст. голови осередку НТШ у Канаді.
Л-ра: Українські лікарі Прикарпаття: Довідник. Коломия, 1995; Енциклопедія українознавства, Львів, 1993. Т. 1; Енциклопедія сучасної України. К., 2004. Т. 3. С. 449 [фото].
 
Джерело: Білінська І. БРИҐІДЕР Володимир-Сильвестр Васильович / І. Білінська, А. Затушевський, Ю. Ковалів // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 1: А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 240.