ГОРБАНЬ ІГOP МИРОНОВИЧ

ГОРБАНЬ ІГOP МИРОНОВИЧ

Посада: провідний науковий співробітник

Вчений ступінь:  кандидат біологічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Службовий телефон: 239-42-85

e-mail: ihorban@yahoo.com

 Додаткові звання: Віце-президент Укр. орнітол. т-ва (з 1994); член Британ., Пол., Румун. орнітол. т-в; член Спец. комісії з рідкісних та зникаючих видів птахів IUCN (з 1998), Міжнар. роб. групи з хижих птахів та сов (WWGBP, Берлін) (з 1992),  Міжнар. роб. групи з вивчення куликів (WSG, Велика Британія) (з 1987), укр. кореспондент британ. журн. “British Birds” з питань діагностики рідкісних видів птахів (з 1988), нац. представник у складі Європ. комітету орнітол. атласу та обліків птахів (ЕВСС, Бельгія), що займається питаннями збереження різноманіття птахів Європи (з 1989). Член міжнар. робочої групи з сорокопудів (США, з 1993).

 Сфера наукових інтересів: вивчення та охорона біол. різноманіття, екологія птахів

 Публікацій – 104 з них монографій – 2, підручників, навчальних посібників – 2, методичні вказівки – 9,  статей - 54, тез доповідей - 31.

__________________

 

Найбільш важливі публікації за характером наукових досліджень:
Горбань И. М. Динамика численности гнездящихся нырковых уток в Шацком национальном парке / Горбань И. М. // Динамика зооценозов, проблемы охраны и рационального использования животного мира Белоруссии. – Минск, 1989. – С. 234–235.
Горбань И. М. Охрана ржанкообразных на заповедных территориях запада Украины / Горбань И. М. // Заповедники СССР : их настоящее и будущее. Ч. III. – Новгород, I990. – С. 209–211.
Горбань И. М. Об учетах численности и некоторых особенностях экологии белых аистов на западе Украины / Горбань И. М. // Аисты: распространение, экология, охрана. – Минск, 1990. – С.80–84.
Гладунко И. И. Зимняя орнитофауна Украинского Росточья / Гладунко И. И., Горбань И. М. // Badania biologiczne ekosystemow ladowych I wodnych Roztocza i Karpat Wschodnich w warunkach antropopresji. – Lublin, 1990. – S. 126–129.
Гладунко I. Й. Весняний та осінній переліт птахів на Прикарпатті /Україна та Польща / Гладунко I. Й., Курек Г., Горбань I. М. // Біотичні ресурси Розточчя i зовнішніх Карпат та їхні антропогенні зміни. – Львів, 1991. – С. 55–57.
Горбань И. М. Гнездование лебедя-шипуна на западе Украины / Горбань И. М. // Экология и охрана лебедей в СССР. – Мелитополь, 1991. – С.38–40.
Горбань И. М. К фенологии весеннего прилета белых аистов на Украину / Горбань И. М. // Аисты распространение, экология, охрана : материалы II (Минск, октябрь 1990 г.) и III (Канев, сентябрь 1991 г.) Всесоюзных совещаний рабочей группы по аистам Всесоюзного орнитологического общества. – Минск, 1992. – С. 67–7З
Горбань I. М. Зимова фауна птахів Українського Розточчя / Горбань I. М. Гладунко І. Й. Гренюх П. В. // Науковий Вісник Львівського державного університету. Серія біологічна. – 1995. – № 4. – С. 170–175.
Горбань И. М. Динамика популяции серого гуся (Anser anser) на Западе Украины /Горбань И. М. // Новые исследования по гусям Палеарктики. – Запорожье, 1995. – С. 49–51.
Горбань I. Орнітологічні атласи i сучасна зоогеографія: короткий огляд / Горбань I. Бокотей А. // Екологічні аспекти охорони птахів : матеріали VII наради орнітологів Західної України, присвячені пам'яті Володимира Дзедушицького, м. Івано-Франківськ, 4-7 лютого 1999 р. – Львов, 1999. – С. 29–32.
Горбань И. М. Численность гнездящихся куликов на западе Украины / Горбань И. М., Шидловский И. В. // Гнездящиеся кулики Восточной Европы. – 1999. – Том. 2. – С. 93–105.
Горбань І. Національний план дії зі збереження черні білоокої в (Aythya nyroca) Україні. / Горбань І., Жмуд М. // Національний план дій зі збереження глобально вразливих видів птахів. – Київ, 2000. – С. 82–88.
Горбань І. М. Екологія та поведінка сорокопуда сірого Lanius еxcubitor L. в зимовий період / Горбань І. М. // Вісник Львівського ун-ту. Серія біол. – 2001. – Вип. 27. – С. 163–170.
Горбань І. М. Курині птахи Українського Розточчя та їх застосування у індикації стану природних ландшафтів / Горбань І. М., Дзизюк О. І. // Сучасні проблеми біології та хімії : збірка Матеріалів міжнародної конференції.Частина 2. – Запоріжжя, 2007. – С. 385–388.
Gorban I. Current data on Status of Eagles in the West Ukraine. USSR / Gorban I. // World Working Group on birds of prey of the International Council for bird Preservation. – Berlin. – 985. – Р. 28–29.
Gorban I. Riverine forests аnd their, birds in Ukraine / Gorban I. // Riverine forests in Europe: Status and Conservation. International Council for bird preservation. European Continental Sections. – Rapperswil, Switzerland, 1987. – Р. 55–57.
Gorban I. Atlas work in the Western Ukraine, USSR / Gorban I. // Bird census news.– 1989. – Vol. 2. N. 2. – Р. 8–13.
Gorski W. Konkureucja: komensalizm - dwa typy interakcji miedzy kormoranem czarnym Phalacrocorax carbo i mewa srebrzysta Larus argentatus / Gorski W., Pajkert Z., Gorban І. // Przeglad zoologiczny. – 1990. – Vоl.ХХХІV. N.4. – S. 527–532.
Gorban І. М. Mapping the distribution of birds breeding and wintering birds in the Western Ukraine / Gorban І. М., Bokotej А. А. // Proceedings оГ the XI International Conference on Bird Census and Atlas Work. – Prague, 1990. – Р. 167–168.
Gorban І., Bokotej А. Distribution of Laniidae in Western Ukraine, and the breeding biology of Lanius collurio Shrikes (Laniidae) of the world / Gorban І., Bokotej А. // Biology and Conservation. Proceedings of the Western Foundations of Vertebrate Zoology. – Camarillo, California, USA, 1995.– Vol.6. – Р. 70–71.
Serebryakov, V.L. Bulakhov, I.М. Gorban, V.N. Grishchenko, А.А. Gubkin, Al.А. Gubkin, N.Ь. Klestov, М.М. Makarenko, I.V. Marisova, А.М. Poluda, L.I. Taranenko. The migration of the Common Crane in Ukraine. Crane Reserch and Protection in Europe. – Germany, 1995. – Р. 246–255.
Gorban I. Lesser and Greater Spotted Eagles Aquila pomarina and А.clanga in Ukraine. Meyburg, В-U.& R.D. Chancellor eds. Eagle Studies. World Working Group on Birds of Prey. – Berlin, London&Paris.1996. – Р. 301–302.
 Gorban I.М. Little Grebe, Tachybaptus ruficollis. / Gorban I. // The ЕВСС Atlas of European Breeding Birds : Their Distribution and Abundance – London. T&AD Poyser, 1997. – Р. 6–7.
Gorban I. Are Corncrace Crex crex numbers increasing in Ukraine? Die Vogelwelt. Beitrage zur Vogelkunde. Bird Numbers 1998. Proceedings от the 14 International Conference от the European Birdd Census Council (EBCC) in Cottbus, Brandenburg, Germany, 23–31 March 1998. –AULA-Verlag Wiebelsheim, 1999. – р.329–332
Flade М. Giessing В. Gorban 1. Kalyakin М. Keiss О. Kloskowski J. Kovacs G. Kozulin А. Krogulec J. Poluda А. Preiksa Z. Schaffer N. Schulze-Hagen К. Tischchkin А. Vegvari Z. Vinchevski А. World population", trends and conservation status of the Aqvatic Warbler Acrocephalus paludicola. Die Vogelwelt. Heft 2 . – 1999. – P. 65–96.
Gorban I. (Ed. R.Yosef, F.Lohrer, D. van Nieuwenhuvse. P.Bussel Winterina behaviour of Great Grey Shrike (Lanius excubitor) in the Western Ukraine. Proceedings of the 3 International Shrike Symposium. 15-18 September 2000. – Gdansk Poland, 2000. – p.93–105.
Horban I. Conservation biology of Black Stork Ciconia nigra in Ukrainian Polissya / Horban I., Bumar G. // Biota. – 2007. – Vol. 7/1–2. – P. 37–46.