Гнатина (Закала) Оксана Степанівна

Посада: асистент

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Службовий телефон: +38 032 270 7443

Перелік курсів: Великий практикум, Зоологія (заочн. відділення), практика.

Додаткові звання: 


Сфера наукових інтересів: Кільцювання птахів, еколого-економічна оцінка орнітофауни, дослідження гнізд, оцінка та менеджмент ВБУ заходу України, дослідження торфових боліт, їх підтримка та збереження, музейна справа.

68 наукових та 7 науково-популярних публікацій.


Повний список публікацій

_________________

 

Найбільш важливі публікації за характером наукових досліджень:

 

 1.    Закала О.С. Очеретянки роду Acrocephalus Naum.: біологія та міграції на заході України. – Дис. … канд.біол.наук: 03.00.08. – Львів, 2008. – 208 с.
2.    Каталог колекцій ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / уклад.: Затушевський А.Т., Шидловський І.В., Закала О.С., Дикий І.В., Сеник М.А., Романова Х.Й. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 442 с.
3.    Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем / За ред. проф. Царика Й.В. – Львів: Євро світ, 2008. – 216 с.
4.    Соловій І.П., Закала О. Еколого-економічна оцінка орнітофауни на природоохоронних територіях // Науковий вісник: Лісівницькі дослідження в Україні / Збірник науково-технічних праць – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.4. – С. 304-308.
5.    Закала О.С., Горбань І.М., Шидловський І.В. Морфометричний аналіз очеретянок в осінній міграційний період на Волинському Поліссі // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів. – 2004. – Т. 19. – С. 65-70.
6.    Закала О. Гніздування великої очеретянки (Acrocephalus arundinaceus L.) на заході України // Вісник Львів. У-ту, серія біологічна. – 2005. – Вип. 39. – С. 114-124.
7.    Закала О.С. Осіння міграція лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus) на заході України // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2005. – Вып. 8. – С. 160-169.
8.    Закала О., Кузярін О. Особливості будови та розміщення гнізд чагарникової очеретянки на заході України // Вісник Львів. У-ту, серія біологічна. – 2005. – Вип. 40. – С. 79-87.
9.    Закала О.С., Горбань І.М. Дрібні поселення прудкої очеретянки в умовах Західного Полісся // Наукова конференція “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку” 16-18 вересня. –Львів, 2005. – С. 34-36.
10.    Царик Й. В., Сеник М. А., Горбань І. М.,  Закала О. С., Кийко А. О. Екотони між лісом та луками як осередки концентрації різноманіття птахів // Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т. 17, № 1–2. – С. 78-85.
11.    Зайцева Г.Ю., Гнатина О.С. Трофічні зв’язки сови вухатої (Asio otus L.) та дрібних гризунів (Rodentia) на території Шацького поозер’я // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. – №2. – С. 217-221.
12.    Царик Й.В., Горбань І.М., Гнатина О.С. Екологічний моніторинг для потреб збереження біологічного різноманіття Шацького національного природного парку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. – №2. – С. 96-100.
13.    Гнатина О.С. Колекція райських птахів Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка // Природнича музеологія: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 вересня 2009 р., м. Кам’янець-Подільський. – Львів-Кам’янець-Подільський,  2009. – С. 123-125.
14.    Горбань І. М., Шидловський І. В., Гнатина О. С., Пісулінська Н. А., Сеник М. А. Пропозиції до третього видання Червоної книги України: птахи // Біологічні студії, 2009. – Т. 3, № 3. – С. 107-122.
15.    Гнатина О.С., Сеник М.А., Журавчак Р.О. Перша реєстрація успішного гніздування кулика-сороки, Haematopus ostralegus (Charadriiformes, Haematopodidae) на заході України // Вестник зоологии, 2010. – 44 (2). – С. 182.
16.    Журавчак Р.О., Гнатина О.С., Сеник М.А. Перша реєстрація успішного гніздування мородунки Xenus cinereus (Scolopacidae, Charadriiformes) на заході України // Вестник зоологии, 2010. – 44 (2). – С. 176.
17.    Зайцева Г.Ю., Гнатина О.С. Нова знахідка мишівки лісової, Sicista betulina (Mammalia, Rodentia), на території Шацького національного природного парку (Україна) // Вестник зоологии, 2011. – 45 (1). – С. 84.
18.    Гнатина О. С., Шкаран В. І. Перше спостереження сичика-горобця, Glaucidium passerinum (Strigiformes, Strigidae), в Шацькому національному природному парку //  Вестник зоологии, 2011. – 45 (4). – С. 342.
19.    Сеник М.А., Гнатина О.С., Горбань І.М. Поширення та гніздова екологія плиски жовтоголової Motacilla citreola на заході України // “Troglodytes” Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства, 2012. – Вип.3. – C.23-38.
20.    Царик Й., Гнатина О. Очеретянки роду Acrocephalus Naum. У системі консорцій // Вісник Львівського у-ту. Серія біологічна, 2015. – Вип. 70. – С. 155-161.
21.    Zakala O., Shydlovskyy I., Busse P. Variation in a body-mass and fat reserved of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) on autumn migration in the L’viv province, Ukraine // Ring, 2004. – Vol. 26, No. 2. – P. 55-62.
22.    Zakala O. Orientation of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus L.) during the autumn migration in the western Ukraine // Abstracts 5th Conference of the European Ornithologists Union, Abstract Volume. Strasbourg, 2005. – Alauda, 2005. – Vol. 73, No. 3. – Р. 240.
23.    Zakala O., Ibrahim W., Busse P. Autumn migration and moult strategy of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) at Burullus (northern Egypt) // Abstracts. 8th SE European migration network Workshop. Prague, Czech Republic, 2006. – Brno, 2006. – P. 42.
24.    Jaroslav Koleček, Matthias Schleuning, Ian J. Burfield, András Báldi, Katrin Böhning-Gaese, Vincent Devictor, José María Fernández-García, David Hořák, Chris A. M. Van Turnhout, Oksana Hnatyna, Jiří Reif. Species protection by national legislation improves bird population trends in Eastern European countries // Biological Conservation, 2014. – Vol. 172. – P. 109-116.