Назарук Катерина Миколаївна

Назарук Катерина Миколаївна

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Е-mail: katja.nazaruk@gmail.com.

Службовий телефон: 239-42-85

Додаткова інформація: диплом «Менеджера громадських організацій», Член Гідроекологічного товариства

Сфера наукових інтересів: зоопланктонні угруповання, біоіндикація, антропогенна деформація водних екосистем, органічне забрудення водних екосистем.

 

Публікацій – 34 з них статей - 10, тез доповідей – 23 та одна монографія.

 

Повний список публікацій

  _________________________

 
Найбільш важливі публікації за характером наукових досліджень:
 
Назарук К. Структура зоопланктону озера Чорне Велике Шацького національного природного парку як індикатор його антропогенного навантаження / Назарук К., Хамар І. // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2008. – Вип. 46. – С. 101–108.
Назарук К. М. Мезозоопланктонні угруповання озер Шацького національного природного парку різної трофності / Назарук К. М., Хамар І. С. // Вісник Чернівецького ун-ту. – 2008. – Вип. 417. – С. 277–283.
Назарук К. М. Мезозоопланктон озера Пісочне Шацького національного природного парку / К. М. Назарук, І. С. Хамар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: «Оцінка екологічного стану водойм та адаптація гідробіонтів». – 2008. − №3 (37). – С. 120−122.
Хамар І.С. Зоопланктон як індикатор екологічного стану водойм Шацького національного природного парку / Хамар І. С., Назарук К. М. // Наук. Вісник Волинського нац. ун-ту ім. Л. Українки. – 2009. – Вип. 2. – С. 103–109.
Назарук К. М. Склад і структура угруповань зоопланктону озера Пісочне Шацького національного природного парку / Назарук К. М., Хамар І. С. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: «Гідроекологія». – 2010. − №2 (43). – С. 370−373.
Назарук К. М. Структура угруповань зоопланктону озера Пісочне Шацького національного природного парку / К. М. Назарук, І. С. Хамар // Біологічні студії. − 2011. − Т.5/№1. − С.131−140.
Назарук К. М. Зоопланктон деяких озер Шацького національного природного парку / К. М. Назарук, І. С. Хамар // Гідробіологічний журнал. − 2011. − Т.47. №4. – С. 34−46.