ВОЗНЮК Марія Никонівна (21.ІХ.1929, м. Берестечко Волин. обл.–05.ХІ.2003, м. Івано-Франківськ) – біолог-зоолог.
Закінчила природн. ф-т Львів. педін-ту (1953). У 1953–61 асист. каф. зоології Львів. пед. ін-ту; 1961–63 асист. каф зоології, 1963–67 ст. лаборант каф. фізіології людини і тварин; 1967–96 зав., 1997–2003 інженер Зоол. музею біол. ф-ту Львів. ун-ту.
Наук. інтереси: вивчення дрібних ссавців зах. обл. України, околиць Львова. У 1973 брала участь в експедиції у Казахстан зі збирання матеріалу для експозицій та фондів музею, багатьох експедиційних виїздах по зах. обл. України. Бл. 20 наук. праць, зокр., Терионаселення окультурених ландшафтів Волинського Полісся (шляхи формування та перспективи) (Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 1974. Вип. 7; зі співавт.); Каталог рідкісних та червонокнижних видів тварин колекцій Зоологічного музею (Львів, 2000; зі співавт.).
Л-ра: Шидловський І., Лєснік В., Кшемінська Г. Пам’яті колеги // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. Вип. 35. 2004. С. 267.
І. Шидловський
Джерело: Шидловський І. ВОЗНЮК Марія Никонівна / І. Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 1: А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 298.