Актуальні проблеми фітофізіології у системі викладання

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1110доцент Романюк Н. Д.БЛО - 61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1110БЛО - 61мдоцент Романюк Н. Д.

Опис курсу

Силабус курсу «Актуальні проблеми фітофізіології у системі викладання біології»

Дисципліна «Актуальні проблеми фітофізіології у системі викладання біології» є нормативною дисципліною зі спеціальності 014 – середня освіта (Біологія) для освітньої програми магістрів, яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:

 1. Актуальні проблеми фітофізіології, що стосуються викладання біології у середній школі.

 2. Перспективні напрямки досліджень у фітофізіології. Електронні освітні ресурси.

У першому модулі розглядають сучасні методичні підходи у вивченні будови та функціонування рослин на різних рівнях організації, закономірності і перспективи модифікацій фотосинтетичного апарату, закономірності росту та розвитку рослин, фітогормональну систему, фотоперіодизм, теорії цвітіння, гіпотези старіння, тощо.

Другий модуль охоплює теми, що потенційно можуть використовуватися вчителями при викладанні курсу «Біологія», та огляд доступних освітніх ресурсів у мережі Інтернет. Зокрема речовини вторинного походження рослин, використання рослин як «фабрик» біологічно активних речовин, основи адаптації рослин до стресових чинників.

Рекомендована література

 1. Кобилецька М.С. Терек О.І. Біохімія рослин. Л.: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка. 2017. 270 с.
 2. Терек О.І., Пацула О.І. Ріст і розвиток рослин: навч. Посібник. Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 328 с.
 3. Core Concepts and Learning Objectives in Plant Biology for Undergraduates https://aspb.org/wp-content/uploads/2016/05/ASPB-BSA-CoreConcepts.pdf
 4. Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
 5. Навчальні програми 11-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Додаткова література

 1. Huber S.C. Grand Challenges in Plant Physiology: The Underpinning of Translational Research. Frontiers in Plant Science. 2011. №2. Р.48. doi:10.3389/fpls.2011.00048.

 2. Mariani L. Carbon plants nutrition and global food security. Eur. Phys. J. Plus. 2017. Vol. 132. P. 69. https://doi.org/10.1140/epjp/i2017-11337-8
 3. Ronald P. Plant Genetics, Sustainable Agriculture and Global Food Security. Rine J, ed. Genetics. 2011. Vol. 188(1). P.11-20. doi:10.1534/genetics.111.128553

 4. Swann A.L., F.M. Hoffman, C.D. Koven, J.T. Randerson Plant responses to increasing CO2 reduce estimates of climate impacts on drought severity. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2016. Vol. 113. P.10019 http://www.pnas.org/content/113/36/10019.short

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму