Biochemistry and Molecular Biology of Plants (Біохімія та молекулярна біологія рослин, англ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Романюк Н. Д.БЛБ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

 

Метою і завданням навчальної дисципліни “Biochemistry and Molecular Biology of Plants” є поглиблення базових знань у області біохімії та молекулярної біології рослин, формування компетенцій, необхідних для творчої теоретичної та експериментальної роботи в галузі біології рослин із розумінням особливостей будови та функціональної активності рослинного організму та врахуванням основних тенденцій у експериментальних дослідженнях у цій галузі; а також вільне володіння фаховою термінологією англійською мовою.

По завершенні курсу аспірант зможе фахово пояснити та навести приклади використання сучасних технологій в галузі біології рослин, буде ознайомлений із сучасними науковими публікаціями, способами вирішення наукових проблем, що сприятиме розвитку критичного мислення; допоможе у майбутній професійній діяльності, самостійному вивченні і вирішенні питань у науково-дослідній роботі та повсякденному житті.

Рекомендована література

Базова:

1. Buchanan B.B. , Gruissem W., Jones R.L, Biochemistry and Molecular Biology of Plants, 2nd Ed. – N.Y.: Wiley, 2015.

2. R. L. Jones, H. Ougham, H. Thomas, S. Waaland, The Molecular Life of Plants. Textbook — N.Y.: Wiley-Blackwell 2013.

3. Plant Metabolism and Biotechnology, First Ed. Ed. H. Ashihara, A. Crozier, and A.Komamine – N.Y.: Wiley & Sons, Ltd. , 2011.

4. Plant Cells and their organelles. 1st Ed. Ed. W. V. Dashek and G.S. Miglani – N.Y.: John Wiley & Sons, Ltd., 2017.

5. Красільнікова Л.О., Авксентьєва О.О., Жмурко В.В., Біохімія рослин — Харків: Колорит, 2007.

6. Филипцова Г.Г., Смолич И.И.,Основы биохимии растений. Kурс лекций по специальному курсу — М.: БГУ, 2004.

Допоміжна:

Періодичні видання

  1. The Plant Cell
  2. Plant Physiology
  3. Current Opinion in Plant Biology
  4. Studia Biologica
  5. Физиология и биохимия растений
  6. Український біохімічний журнал
  7. Успехи современной биологии
  8. Соросовский образовательный журнал

Інформаційні ресурси:

1. http://www.wiley.com/legacy/wileychi/buchanan

2. www.sciencedirect.com

3. http://onlinelibrary.wiley.com.

4. https://www.plos.org/

5. www.aspb.org

6. http://www.plantcell.org

7. http://www.plantcell.org/site/teachingtools/teaching.xhtml

 

 

Силабус:

Завантажити силабус