Біофізика мембран

Тип: Нормативний

Кафедра: біофізики та біоінформатики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Дика М. В.БЛБ - 34с

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни “Біофізика мембран”  сформувати у студентів біофізичне мислення та базові знання найновіших концепцій  механізмів функціонування біологічних мембран; засвоєння біофізичних особливостей регуляторних процесів у клітинах та організмі, з’ясувати особливості кінетики мембранних ферментів.

Завдання: сформувати у студентів систему знань про механізми функціонування біологічних мембран, біоелектричні властивості мембран, склад мембрани, роль мембран у біоенергетичних механізмах клітини.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • теоретичні основи функціонування біологічних мембран;
 • методи дослідження біологічних мембран;
 • особливості транспортних процесів та функціонування іонних каналів та помп;
 • особливості міжклітинної взаємодії.

вміти:

 • самостійно використовувати сучасні біофізичні методи в наукових дослідженнях.

 

Рекомендована література

 1. Богач П.Г., Клевець М.Ю., Рибальченко В.К. Основи електрофізіології.–К.: Вища шк., 1984.–231 с.
 2. Болдырев А.А. Биологические мембраны и транспорт ионов. – М.: Изд-во МГУ, –208с.
 3. Верененов А.А., Марахова И.И. Транспорт ионов у клетках в культуре.– Л.: Наука, 1986.– 292с.
 4. Геннис Р. Биомембраны: Молекулярная структура и функции: Пер. с англ. – М: Мир, 1997. –624 с.
 5. Костюк П.Г. і ін. Біофізика. – К.: Вища шк., 1988. –504с.
 6. Курський М.Д., Кучеренко С.М. Біомембранологія: Навч. посібник.– К.: Вища шк., 1993.–260с.
 7. Артюхов В.Г., Наквасина М.А. Биологические мембраны: структурная организация, функции, модификация физико-химическими агентами, – Воронеж. Гос. Ун-т, 2000.– 296с.
 8. Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура Ш.С., Мірошниченко М.С., Шуба М.Ф. БІОФІЗИКА – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 567 с.
 9. Ганонг В. Фізіологія людини. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.