Біохімія рослин

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Кобилецька М. С.БЛБ - 32с

Опис курсу

Метою вивчення курсу “Біохімія рослин” є ознайомлення студентів із специфікою метаболізму рослинних організмів, яка зумовлена автотрофним способом живленням, сформувати уявлення про особливості біохімічних процесів у рослин: склад рослинних клітин, основні групи речовин первинного і вторинного метаболізму, біосинтетичні перетворення та катаболізм. У процесі вивчення курсу порівнюють функціонування біохімічних систем автотрофних та гетеротрофних організмів.

Рекомендована література

1. Гудвин Т., Мерсер Э. Введение в биохимию растений: В 2 т. – М.: Мир, 1986.
2. Злобін Ю.А. Курс фізіології і біохімії рослин: Підручник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 464 с.
3. Кобилецька М.С., Терек О.І. Біохімія рослин.Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 270 с.
4. Ковальов В.М., Павлій О., Ісакова Т.І. Фармакогнозія з основами біохімії рослин. – Харків: Прапор, 2000. – 706 с.
5. Красільнікова Л.О., Авксентьєва О.О., Жмурко В.В. Біохімія рослин. – Харків: Колорит, 2007. – 191 с.
6. Кретович В.Л. Биохимия растений. – М.: Высш. шк., 1980. – 503 с.
7. Лебедева Т.С., Сытник К.М. Пигменты растительного мира. – К.: Наук. думка, 1986. – 88 с.
8. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 392 с.
9. Терек О.І. Ріст рослин: навчальний посібник. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2007. – 248с.
10. Таран Н.Ю., Косик О.І., Оканенко О.А., Бацманов Л.М. Ліпіди рослин. – К.: Ленвіт, 2006. – 104 с.
11. Buchanan B.B., Gruissem W. Jones R.L. Biochemistry & Molecular Biology of Plants. 2000., ASPP., 1320 р.