Біоінформатика

Тип: Нормативний

Кафедра: генетики та біотехнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Іспит
26Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Осташ Б. О.
1132доцент Осташ Б. О.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Станом на 2018 рік у базі даних GenBank містилась інформація про повну нуклеотидну послідовність більше 130 тисяч геномів. Це колосальна кількість загальнодоступної інформації про генетичну основу життя, і очікується, що її кількість буде подвоюватися кожні 18 місяців протягом найближчих 10 років. Систематичний аналіз усього масиву даних експериментальними методами – генні нокаути, функціональна геноміка, протеоміка тощо – наразі (і, мабуть, в осяжному майбутньому також) нереалістичний як економічно так і технологічно, що, зрештою і не є метою більшості проектів геномного секвенування. Розширення таких баз даних стимулювало розвиток методів комп’ютерного аналізу нуклеотидних послідовностей, продуктів їхньої транскрипції і трансляції (РНК і білки, відповідно). Ці методи допомогли упорядкувати дані у межах різних спеціалізованих веб-сервісів і класифікувати їх відповідно до різних критеріїв і потреб дослідників. Однак найважливішим результатом синтезу молекулярної біології, геноміки, інформатики, комп’ютерних технологій  і статистики – біоінформатики – стало те, що ця нова галузь перетворилася у самостійне знаряддя наукового відкриття.

“Біоінформатика” включає розділи, присвячені структурам баз даних; попарному і множинному вирівнюванню послідовностей; моделям, що узагальнюють множинні вирівнювання; методам аналізу кодонного вживання; аналізові сил добору, що діють на послідовності; передбаченню функцій генів; передбаченню тривимірних структур білків; аналізові молекул РНК.

Курс займає центральне місце в підготовці магістрів і спеціалістів – генетиків і біотехнологів. Він базується на курсах “Генетика”, “Біотехнологія”, “Біохімія”. В свою чергу матеріал курсу важливий для вивчення інших спецкурсів, зокрема геноміки, а методи, засвоєні студентами при вивченні спецкурсу, можуть бути використані при виконанні дипломних та курсових робіт.

Силабус:

Завантажити силабус