Бioхімія оксидативно-нітративного стресу

Тип: На вибір студента

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Нагалєвська М. Р.
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Опис курсу

Навчальна дисциплінаБіохімія оксидативно-нітративного стресу” охоплює основні відомості про біохімічні та молекулярні механізми індукції, розвитку оксидативного і нітративного стресу, механізми запобігання розвитку оксидативно-нітративного стресу, закономірності залежності вільно радикальних процесів від екзогенниx та ендогенних чинників, теоретичні основи і особливості сучасних та поширених методик його діагностування та дослідження.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Сибірна Н.О., Гончар М.В., Бродяк І.В., Стасик О.Г., Барська М.Л. Хімія білка: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 393 с. – (Серія «Біологічні студії»).
 2. Сибірна Н.О., Маєвська О. М., Барська М.Л. Дослідження окремих біохімічних показників за умов оксидативного стресу: Навчалшьно-методичний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 60 с.
 3. Сибірна Н.О., Чайка Я. П., Климишин Н. І., Старикович Л. С., Клевета Г. Я., Дудок К. П. Механізми біохімічних реакцій: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Видання друге, доповнене. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с. – (Серія «Біологічні студії»).
 4. Acworth I. N. The handbook of redox biochemistry. – Chelmsford, MA: Esa Biosciences, 2003. – 590 p.
 5. Dasgupta A., Klein K. Antioxidants in Food, Vitamins and Supplements. Prevention and Treatment of Disease. – USA: Elsevier, 2014. – 344 p.
 6. Denisov E. T., Afanas`ev I. B. Oxidation and Antioxidants in Organic Chemistry and Biology. – Boca Raton, FL: Taylor & Francis Group, 2005. – 981 p.
 7. Grune T., Catalgol B., Jung T. Protein Oxidation and Aging, First Edition. – John Wiley & Sons, Inc., 2013. – 214 p.
 8. Oxidative Stress – Molecular Mechanisms and Biological Effects // Ed. by Dr. V. Lushchak. – InTech, 2012. – 362 p.
 9. Oxidative Stress and Diseases // Ed. by Dr. V. Lushchak. – InTech, 2012. – 610 p.

Додаткова література:

Періодичні видання

 1. Oxidative Medicine and Cellular Longevity – Окисдативна медицина та довголіття клітини.
 2. Free Radical Research – Дослідження вільних радикалів.
 3. Antioxidants & Redox Signaling – Антиоксиданти та сигналювання пов’язане з окисно-відновними процесами.
 4. Reviews – Природа. Огляди.
 5. Вісник Львівського університету. Серія біологічна.
 6. Український біохімічний журнал.