Біопошкодження

Тип: Нормативний

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932Назарук К. М.БЛБ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛБ - 11мНазарук К. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Біопошкодження” є набуття теоретичних знань та практичних навичок про біопошкодження як комплекс еколого-географічних, популяційно-біоценотичних та соціально-екологічних факторів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Біопошкодження” є ідентифікувати біопошкодження; володіти методиками захисту від біопошкодження; оцінювати вплив біопошкоджень на живі та неживі системи та об’єкти.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

  • основні поняття, терміни, визначення, об’єкти, засоби та методи в області біопошкодження;
  • основні джерела біопошкоджень;
  • особливості живих організмів – агентів біопошкоджень;
  • основні ідентифікаційні ознаки пошкоджень зумовлених комахами, гризунами, птахами;
  • вимоги до режимів зберігання, транспортування та експлуатації об’єктів, які піддаються впливу біопошкоджень;
  • основні методи захисту від впливу агентів біопошкодження.

вміти :

  • визначати природу біопошкоджень;
  • усувати біопошкодження та його причину;
  • оцінювати біопошкодження на живі та неживі системи та об’єкти.

Рекомендована література

Биоповреждения. Учебное пособие / под ред. В.Д.Ильичева. – М.: – Высшая школа, 1987.

Ильичев В.Д., Бочаров Б.В., Горленко М.В. Экологические основы защиты от биоповреждений. – М., 1985.

Защита от обрастания/ Под ред. О.А.Скарлато. – М.: Наука, 1989.

Воронцов А.И. Лесная энтомология. Издание 4-ое, переработанное и дополненное – Москва: Высшая школа, 1982.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму