ДВВС «Отруйні і хижі тварини»

Тип: На вибір студента

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Дикий  І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Скирпан І. П.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості біології, фізіології та етології небезпечних для людини безхребетних та хребетних тварин.

Міждисциплінарні зв’язки: Зоологія безхребетних, Зоологія хребетних, Екологія, Безпека життєдіяльності.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Активно-небезпечні, отруйні морські та пасивно-отруйні морські безхребетні тварини та морські і прісноводні риби.
 2. Активно-небезпечні та отруйні павукоподібні та комахи, амфібії та рептилії, птахи, ссавці. Чинники ризику та виживання в природі.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ДВВС «Отруйні і хижі тварини»” є ознайомити студентів із основними засадами профілактики зіткнень з активно-небезпечними тваринами, засобам персонального захисту та надання першої допомоги після контакту з ними.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ДВВС «Отруйні і хижі тварини»” є ознайомити студентів згідно систематики з небезпечними та отруйними, безхребетними та хребетними тваринами; вміння студентів правил поведінки з ними, знання картини отруєння і географії ризику. Розглянути чинники ризику та виживання в природі при контакті з дикими тваринами та профілактика зіткнень з ними.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

– загальну характеристику потенційно небезпечних тварин;

– засади профілактики зіткнень з активно-небезпечними тваринами;

– засоби персонального захисту та надання першої допомоги після контакту з активно-небезпечними тваринами та пасивно-небезпечними тваринами;

– правила поведінки з потенційно небезпечними тваринами;

вміти:

–  визначити потенційно небезпечних тварин;

–  правильно поводитись з активно-небезпечними тваринами;

– застосовувати теоретичні знання для надання першої допомоги після контакту з активно-небезпечними тваринами та пасивно-небезпечними тваринами.

Рекомендована література

 1. Gopalakrishnakone A. Malhotra Evolution of Venomous Animals and Their Toxins. Springer Science+Business Media Dordrecht 2017. – 449 р.
 2. Bucherl W., Buckley E.E. Venomous animals and their venoms academic press. New York · London 1971. – V.1-2. – 552 p.
 3. Bucherl W., Buckley E.E. Venomous animals and their venoms academic press. New York · London 1971. – V.3. – 683 p.
 4. Ядовитые животные и растения СССР: Справочное пособие для студентов вузов по спец. «Биология» / Б.Н. Орлов, Д.Б. Гелашвили, А.К. Ибрагимов. – М.: Высш.шк., 1990. – 272 с.
 5. Орлов Д.В. Осторожно! Опасные морские животные! – М.: Изд.-во  «ЭДДА». – 1998. – 127с.
 6. Ильин А.А. Школа выживания в природных условиях. – М.: Изд.-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 384 с.
 1. Кудряшов Б. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. – Краснодар, 1996. – 384 с.
 2. Ричиути Э.Р. Опасные обитатели моря / Перевод с англ. В.А. Паперно. Под ред. В.С. Шувалова. – Л., Гидроиетеоиздат, 1979. – 176 с.
 3. Жизнь животных. Том 4. Часть 1. Рыбы \\ Под ред. Т. С. Расса – М.: Просвещение, 1971 – с.655.
 4. Grzsmek’s Animal life encyclopedia. Second edition. Vol.4-5. Fishes 1-2.
 5. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. – М.: Профиздат, 1986. – 240 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму