ДВВС «Виживання в небезпечних умовах»

Тип: На вибір студента

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Дикий  І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Лєснік В. В., ст. наук. співробітник Решетило О. С.
Назарук К. М., доцент Шидловський І. В.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості фізіології людини і тварин, біології, та етології небезпечних для людини безхребетних та хребетних тварин, вплив абіотичних і біотичних чинників на виживання людини в дикій природі.

Міждисциплінарні зв’язки: Екологія, Зоологія безхребетних, Зоологія хребетних, Безпека життєдіяльності, Географія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Чинники ризику та виживання в дикій природі.
 2. Основні небезпеки в різних природніх умовах.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ДВВС «Виживання в небезпечних умовах»” є ознайомити студентів із основними засадами профілактики потрапляння в екстремальні ситуації в дикій природі; Збереження здоров’я і працездатності в різноманітних природних і кліматичних умовах; Виживання в дикій місцевості, з використанням обмежених ресурсів; Правильна поведінка людини в незнайомій місцевості та подолання несприятливих факторів впливу оточуючого середовища.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ДВВС «Виживання в небезпечних умовах»” є ознайомити студентів з відпрацюванням прийомів пересування в дикій місцевості; орієнтування на місцевості різноманітними способами; вивчення рослин та тварин, що придатні для вживання в їжу та в медичних цілях; пошук джерел води і відпрацювання способів її добування та очистки; будівництво та облаштування укриття, створення комфортних умов для існування, виготовлення одягу і спорядження, не залежно від погодних умов; виживання в різних природних умовах.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

– прийоми пересування в дикій місцевості;

– правила будівництва та облаштування укриття;

– способи виготовлення одягу і спорядження, не залежно від погодних умов;

– способи добування їжі і води та очистки води;

– засади профілактики зіткнень з потенційно небезпечними тваринами;

вміти:

– застосовувати теоретичні знання для виживання в різних природних умовах;

– орієнтуватися в незнайомій місцевості;

– збудувати та облаштувати укриття в дикій місцевості;

– здобути їжу, воду та створити комфортні умови для існування в екстремальній ситуації;

– виготовити одяг і спорядження з підручних матеріалів;

–  визначити потенційно небезпечних тварин.

Рекомендована література

 1. Бондаренко В. Поведінка в горах. – Львів, СПОЛОМ. – 2007. – 144 с.
 2. Johnson R. Surwiwal extremalny. – Warszawa. – 2014. – 320 p.
 3. Молодан І. Учебник по выживанию в экстремальных ситуациях. – Харьков: «Фактор Друк», 2016. – 320 с.
 4. Ильин А.А. Школа выживания в природных условиях. – М.: Изд.-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 384 с.
 5. Кудряшов Б. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. – Краснодар: «Советская Кубань», 1996. – 384 с.
 6. Лосев К.С. По следам лавин. Л., Гидрометеоиздат, 1983. – 136 с.
 7. Утевский А.А. Основы акванавтики. – Харьков, 2001. – 260 с.
 8. Нєвєровський І. Правила з техніки безпеки при проведенні морських гідрометеорологічних робіт на антарктичній станції «Академік Вернадський». – УАС. – 2006. – 5с.
 9. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. – М.: Профиздат, 1986. – 240.
 10. http://peacekeeping-centre.in.ua/Museum/School/Surviving.htm
 11. https://www.primalsurvivor.net/how-to-survive-in-the-wild-without-any-supplies/
 12. https://blog.theclymb.com/tips/10-tips-for-wilderness-survival/
 13. http://www.ndl-global.com/index.php?p=239#axzz2GuuzhF6P
 14. http://www.argonavt.com/index.php?page_id=101
 15. http://www.fishtour.by/articles.php?id=1110
 16. http://lifeglobe.net/blogs/details?id=647
 17. https://www.wikihow.com/Survive-in-the-Wild

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму