Екофізіологія рослин

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032БЛБ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Курс “Екофізіологія рослин” вивчає роль основних екологічних чинників у житті рослин, шляхи адаптації рослин до чинників навколишнього середовища, взаємозв’язки рослин з іншими організмами, вплив людини на рослинний світ, періодичні явища в житті рослин. Після проходження курсу студенти зможуть виявляти адаптаційні особливості рослин різних екологічних груп, організовувати і проводити дослідження в галузі екофізіології рослин, самостійно працювати з науковою літературою, використовувати теоретичні знання на практиці.

Рекомендована література

 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум.- К.: В-во “Лібра”, 2002.-351 с.
 2. Голубець М.А. Екосистемологія. Львів: В-во“Поллі”, 2000. – 316 с.
 3. Косаківська І.В. Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів. –К.: Сталь, 2003. – 191с.
 4. Кучерявий В.П. Екологія.-Львів: В-во “Світ”, 2000.-499 с.
 5. Лаптєв О.О. Екологія рослин з основами біогеоценології. К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 144 с.
 6. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і грунтів / Грицаєнко З.М., Грицаєнко А.О., Карпенко В.П. – К.: ЗАТ Нічлава, 2003. – 320с.
 7. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин. К.: Либідь, 2005. – 806 с.
 8. Мусієнко М. М.Екологія рослин: підруч. для студ. вузів. К. : Либідь, 2006. – 432 с.
 9. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи.Словник-довідник.-К.: В-во “Знання”, 2002.-550 с.
 10. Терек О.І. Ріст рослин: навчальний посібник. Львів.: вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. 248 с.
 11. Терек О.І., Пацула О.І. Ріст і розвиток рослин: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011. 328 с.