Екологічна експертиза

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Антоняк Г. Л.БЛЕ - 41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716БЛЕ - 41спрофесор Антоняк Г. Л.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання для аналізу та еколого-експертної оцінки про ектованих і діючих екологічно небезпечних антропогенних об’єктів з метою підготовки відповідних рішень щодо їхньої реалізації; небезпечних екологічних ситуацій та змін стану навколишнього середовища, зумовлених техногенною діяльністю.
Дисципліна скерована на розвиток у студентів професійного підходу до вирішення конкретних проблем, пов’язаних із екологічно-експертною оцінкою стану об’єктів промислового виробництва та небезпечних екологічних ситуацій, зумовлених антропогенним впливом.

Силабус:

Завантажити силабус