ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ДЛЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Джура Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент Джура Н. М.

Опис курсу

Курс запропонований для студентів у 6 семестрі
Кількість годин: 16 год. – лекції, 16 год. – практичні, 58 год. – самостійна робота студента. Разом – 90 годин (3 кредити)
Форма контролю: Залік.

Мета дисципліни: задовільнити освітні і кваліфікаційні потреби студентів, посилити їх конкурентоспроможність та затребуваність на ринку праці; розширити знання про екологічну освіту як інструмент для прийняття рішень, формування екологічного світогляду і мотивації до дій в інтересах сталого розвитку для збереження довкілля; виховати ціннісне ставлення до природи, екологічного стилю життя, бажання дбайливо використовувати природні ресурси.
Цілі дисципліни:
 формування знань про екологічну освіту як інструмент для прийняття рішень в інтересах сталого розвитку для збереження довкілля;
 розвиток умінь і навичок організації якості життя у стилі еко;
 формування екологічного світогляду і мотивації діяти в інтересах сталого розвитку для збереження довкілля;
 виховання ціннісного ставлення до природи і бажання дбайливо використовувати природні ресурси.

Силабус:

Завантажити силабус