Екологічна політика України

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132професор Капрусь І. Я.БЛЕ - 61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116БЛЕ - 61мпрофесор Капрусь І. Я.

Опис курсу

Вивчення дисципліни „Екологічна політика України” сприяє формуванню у студентів як майбутніх фахівців-екологів громадянської позиції і усвідомленню професійної відповідальності за прийняття рішень; їх самореалізації в умовах зростаючої свободи економічного, політичного і світоглядного вибору, виробленню умінь і навичок відстоювати і захищати свої права, реалізовувати особисті і групові інтереси через представницькі політичні інститути.

Силабус:

Завантажити силабус